Doordat de langetermijnfinanciering van onderzoek naar long covid in Nederland niet geregeld is, kampen de onderzoeksteams regelmatig met vertrekkende medewerkers. Ook staat de continuïteit van het onderzoek onder druk. Dit concludeert de NOS na een rondgang.

Het onderzoek naar post-Covidsyndroom wordt in Nederland gefinancierd via gelden die de Minister van Volksgezondheid uitdeelt via projecten van ZonMW. Vooruitzicht op structurele financiering is er niet. De projecten over longcovidprojecten hebben maximaal financiering voor 15 maanden en onderzoekers krijgen kortdurende contracten. Dat werkt niet efficiënt, zeggen wetenschappers Chahinda Ghossein en Sander van Kuijk van het Maastricht UMC+ onderzoek tegen de NOS.

Relevant

“We zijn genoodzaakt alleen de vragen te beantwoorden die hoogst relevant zijn”, zegt Ghossein. “Maar als de subsidie op is, hebben we nog een berg data waar je nog een heleboel andere relevante vragen mee kunt beantwoorden.” ZonMW erkent het probleem en gaat 1 maart een voorstel indienen voor langetermijnfinanciering. Maar het is onduidelijk of de minister hiermee akkoord gaat. Hij wil binnen de EU coördineren.

Gemiste kansen

“We kunnen grote kansen missen als de situatie hetzelfde blijft”, zegt Judith Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek aan het UMC Groningen en projectleider van een van de grootste studies naar long covid tegen de NOS. “Ik vind het niet de taak van politici om de leiding te nemen in dergelijk onderzoek.”

Lees het hele onderzoek van de NOS hier.