FAST@HOME is een revalidatieproject gericht op thuis revalideren na een CVA.

Dit samenwerkingsverband van Sophia Revalidatie met o.a. de Haagse Hogeschool, het LUMC en het Rijnlands Revalidatiecentrum heeft nu onderzoeksgeld gekregen van de Stichting Innovatie Alliantie, een orgaan dat HBO-onderzoeksgeld (RAAK-PRO) inzet om professionals in het werkveld te ondersteunen.
Het doel van het project is om een digitale revalidatieomgeving samen te stellen met een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies, zoals games, e-coaching en draagbare technologie. Hiermee kan een behandelprogramma worden opgesteld op basis van de wensen van professionals, CVA-patiënten en mantelzorgers. Op die manier wordt thuis revalideren na een CVA mogelijk.
Kwaliteit van behandelen
Tegelijkertijd beantwoordt FAST@HOME in een Randomised Controlled Trial met 150 patiënten de centrale onderzoeksvraag: “In welke mate wordt de kwaliteit van behandelen door professionals verbeterd als gevolg van digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?” Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de patiënt en van de zorgverleners.
Behoefte vanuit het werkveld
De aanleiding voor dit project is de vraag vanuit revalidatieprofessionals naar efficiënte en effectieve behandelprogramma’s die inspirerend zijn en de therapietrouw vergroten. Het behandelprogramma moet thuis gevolgd kunnen worden waarbij  de behandelaar goed de mogelijkheden heeft om de CVA-patiënt te  begeleiden en het behandelproces te monitoren. Door het overweldigende en snelgroeiende aanbod van e-health toepassingen is het maken van een onderbouwde en passende keuze door de professional nauwelijks mogelijk.
FAST@HOME past binnen de onderzoekslijnen van Sophia Revalidatie en het lectoraat. Bovendien sluit het project uitstekend aan bij de ambities en activiteiten van “het SmartLab”, een bij Sophia Revalidatie opgezette proeftuin om e-health toepassingen te onderzoeken op bruikbaarheid en doelmatigheid in de revalidatiezorg. Het project start 1 oktober 2015 en duurt 4 jaar.