Ultrasoon reinigen- foto hoofdkantoor-NEN
Foto: NEN

De conceptnorm NEN 7540 BgZ-uitwisseling tussen instellingen voor medisch specialistische zorg is klaar voor de openbare consultatieronde. In de norm staan eisen die gelden om de Basisgegevensset Zorg (BgZ) uit te kunnen wisselen. Zo weten leveranciers en ziekenhuizen waar ze aan moeten voldoen. NEN nodigt u graag uit om gedurende de commentaarperiode de norm door te nemen en uw mening hierover te delen.

Basis

NEN 7540 vormt de basis voor de minimale set aan patiëntgegevens die door alle zorgverleners wordt gebruikt. De norm beschrijft onder meer wat nodig is om op het gebied van infrastructuur en processen te zorgen voor interoperabiliteit. De BgZ specificeert veelvuldig gebruikte verwerkingen en specifieke uitwisselingen van gegevens binnen de medisch specialistische zorg met betrokken, medisch specialistische partijen, die vallen binnen het toepassingsgebied van deze norm. NEN 7540 geeft voorwaarden en eisen die van toepassing zijn op zorgaanbieders en informatiesystemen.

Conceptnorm

In juni 2021 is door de werkgroep BgZ gestart met het schrijven van NEN 7540. Onder begeleiding van NEN hebben 23 organisaties (leveranciers, ziekenhuizen, zorgaanbieders, certificerende instellingen en andere standaardisatie-organisaties) meegewerkt aan de totstandkoming van de norm. De conceptnorm kunt u gratis downloaden via de NEN-website.

Van 4 november 2022 tot 1 februari 2023 kan commentaar ingediend worden. Dit kan door een email te sturen aan egiz@nen.nl onder vermelding van ‘commentaar NEN7540’. U ontvangt dan informatie over hoe u dit commentaar kunt indienen. Daarna gaat de werkgroep NEN 7540 BgZ-uitwisseling aan het werk om het ontvangen commentaar te beoordelen en te verwerken. Indien u commentaar levert op de norm, zult u hierop terugkoppeling krijgen van de werkgroep. Naar verwachting is de definitieve norm medio 2023 gereed.

Webinar

Om u de mogelijkheid te geven om vragen over het normontwerp te stellen, zal door NEN op 5 december van 09.30 tot 11.00 uur een webinar georganiseerd worden. Hierbij zullen de voorzitter van de werkgroep, de schrijvers van het normontwerp en vertegenwoordigers van het ministerie van VWS aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. U kunt zich hier aanmelden voor het webinar.