De zorg rondom operaties, de perioperatieve zorg, gaat meer en meer profiteren van allerlei digitale toepassingen.
Het elektronisch patiëntendossier, de komst van nieuwe beeldvormende technieken en de intrede van monitoring op afstand gaan de perioperatieve zorg nog veiliger te maken. Het wetenschappelijk onderzoek staat aan het begin van dit nieuwe digitale tijdperk, en Christa Boer onderzoekt hoe deze innovaties kunnen bijdragen aan een beter herstel van de patiënt. Zij spreekt op vrijdag 4 september haar oratie uit als hoogleraar onderzoek perioperatieve zorg bij VUmc.
Verschillende digitale ontwikkelingen bieden de kans om het effect van perioperatieve handelingen beter in kaart te brengen. De veiligheid voor patiënten die een operatie ondergaan kan hierdoor nog verder verbeterd worden. Boer: “Sommige patiënten krijgen na de operatie te maken met complicaties, zoals een wondinfectie of cognitieve problemen. Daarnaast heeft de perioperatieve zorg op de lange termijn ook effect op de kwaliteit van leven van de patiënt.”
Big data
Eén van de ontwikkelingen is dat patiëntgegevens worden gedigitaliseerd waardoor er veel onderling vergelijkbare data ontstaat. Deze grote datasets bieden wetenschappers en zorgprofessionals de mogelijkheid om patronen te analyseren en voorspellingsmodellen voor complicaties na de operatie te ontwikkelen. “Zo hebben we door de analyse van grote databases rondom hartoperaties factoren weten te identificeren die de kans op bloedverlies vergroten. Door deze factoren aan te pakken is het aantal bloedtransfusies drastisch gedaald”, zegt Boer.
Nieuwe beeldvormende technieken
De komst van nieuwe beeldvormende technieken, zoals het meten van kleine veranderingen in de temperatuur van organen, maakt het mogelijk om tijdens de operatie ingewikkelde fysiologische processen in de patiënt te volgen. Door de relatie tussen deze fysiologische veranderingen en orgaanfunctie na de operatie te onderzoeken kunnen interventies worden ontwikkeld die de kans op complicaties verminderen.
Bewaken op afstand
Tot slot zal de intrede van remote monitoring, waarbij de patiënt op afstand wordt bewaakt via bijvoorbeeld een smartphone, anesthesiologen de kans bieden om patiënten intensief te volgen. Boer: “Een voorbeeld hiervan is het continue registreren van de ademhalingsfrequentie van de patiënt, waarbij een afname of toename in de frequentie een vroege aanwijzing kan zijn voor bijvoorbeeld pijn of een probleem met het hart.” Het vroegtijdig signaleren en behandelen van fysiologische verstoringen zal bijdragen aan de vermindering van het aantal patiënten dat een ernstige complicatie krijgt.
“Deze nieuwe manieren van kijken naar patiënten maken het mogelijk om de perioperatieve zorg nog veiliger te maken”, aldus Boer.
Bron: VUmc