NEN nodigt (potentieel) belanghebbende en/of geïnteresseerde partijen in duurzaam zorgvastgoed uit om deel te nemen aan het Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg. In actieteams bespreken experts met elkaar welke stappen nodig zijn om te komen tot duurzame medische hulpmiddelen.

Het is tijd om kennis en ervaringen te delen, stappen te zetten en te komen tot daadwerkelijke actie. Net als het Platform Duurzaamheid & Medische Hulpmiddelen, gaat dit platform bijdragen aan het verbinden van partijen met als doel om duurzaam vastgoed in de zorg te versnellen. De sector staat voor een uitdaging en samen kunnen de partijen stappen zetten. Tijdens een informatiebijeenkomst is een eerste stap gemaakt om partijen te verbinden, om binnen een grotere context te kijken naar mogelijkheden en om partijen te helpen overzicht te krijgen.

Doel van het platform

De doelstelling van het platform is het oprichten van een netwerk, waarbij partijen en initiatieven met elkaar worden verbonden om zo toe te werken naar een versnelling van duurzaam vastgoed in de zorg. Het platform zal verbinden op nationaal, Europees én mondiaal niveau. Dit is te realiseren, omdat NEN het normalisatie-orgaan is binnen Nederland en verbinding heeft met CEN (Europees) en ISO (wereldwijd). Hier vinden tevens initiatieven plaats om duurzaamheid – ook binnen zorg en vastgoed – mogelijk te maken.

Duurzaam vastgoed in de zorg bevindt zich in een opstartfase. In 2020 gaan partijen met elkaar in gesprek om vast te stellen wat nodig is. Hieruit ontstaan leidraden, die houvast bieden en de basis vormen voor normen op dit gebied.

Deelname

Geïnteresseerden in deelname kunnen contact opnemen met Marlous Arentshorst via e-mail zw@nen.nl, zowel voor meer informatie als het projectplan en een inschrijfformulier.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het Platform Duurzaam Vastgoed in de Zorg: Marlous Arentshorst, Consultant NEN Zorg & Welzijn, telefoon 015 2 690 318 of e-mail zw@nen.nl.