Robert Verheij_leersstoel_big data
Foto: R. Verheij

Zorgprofessionals genereren grote hoeveelheden ‘big data’. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze ook goed worden gebruikt om de zorg te verbeteren? Dat is de centrale vraag in de oratie die bijzonder hoogleraar Robert Verheij aan de Tilburg University op 17 september heeft gehouden. Hierbij zoomt hij in op de bruikbaarheid van de verzamelde gegevens en op de randvoorwaarden om ‘big data’ in te zetten voor een lerend zorgsysteem.

Prof. dr. Robert Verheij kijkt in zijn onderzoek vooral naar het gebruik, de kwaliteit en de bruikbaarheid van zogenoemde real world-data: declaraties en elektronische patiëntendossiers. Steeds vaker worden dit soort gegevens, die het zorgsysteem zelf voortbrengt, gebruikt om de zorg te verbeteren. Maar in hoeverre zijn die daarvoor geschikt? Hoe regel je de zeggenschap van burgers over hun gegevens? En wat moeten onderzoekers weten over de herkomst van gegevens om ze verantwoord te kunnen gebruiken? Met het beantwoorden van deze vragen hoopt Verheij bij te dragen aan totstandkoming van een lerend zorgsysteem.

Toegankelijkheid big data

Verheij: “Het is belangrijk na te gaan in hoeverre de verzamelde gegevens geschikt zijn voor al die verschillende doelen waarvoor we ze willen gebruiken. Het is daarnaast belangrijk dat we ook daadwerkelijk leren van data. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk. Machine learning en artificial intelligence krijgen vaak de meeste aandacht als het gaat om ‘big data’, terwijl de uitdaging óók zit in het creëren van de juiste omstandigheden voor kwaliteit en toegankelijkheid van data. En natuurlijk voor het leren zelf.”

Zorginstituut Nederland 

Verheij is eind 2019 benoemd als bijzonder hoogleraar Transparantie van zorg vanuit patiëntperspectief. Deze leerstoel wordt mogelijk gemaakt door Zorginstituut Nederland en is gevestigd binnen de Academische Werkplaats Kwaliteit van Huisartsen- en Ziekenhuiszorg van Tranzo, Tilburg University. De leerstoel sluit aan bij de missie van het Zorginstituut Nederland: het borgen en verbeteren van kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg.