Oud-Kamerlid Otwin van Dijk treedt per 11 juli aan als voorzitter programmaraad van Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg. Hij volgt Diana Monissen op, bestuursvoorzitter van het Prinses Maxima Centrum, die vanaf 2009 het voorzitterschap bekleed heeft. De programmaraad adviseert Vilans over ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving.

Otwin van Dijk (1975) zegt over zijn aanstelling: “Ik voel mij zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de langdurige zorg. Er verandert veel. In de manier waarop de zorg georganiseerd wordt, maar ook wat mensen verlangen. Het gaat daarbij steeds meer om het welzijn van mensen, de kwaliteit van leven. Bovendien hoe we mensen die ouder worden en mensen met een beperking, zoveel mogelijk gewoon mee laten doen in onze samenleving. Denk aan de initiatieven rondom de dementievriendelijke samenleving, het verbeteren van de verpleeghuiszorg en bewonersinitiatieven als zorgcoöperaties. Ik vind het dan ook erg mooi om voorzitter van de programmaraad van Vilans, hét kenniscentrum voor de langdurige zorg, te worden.”

CV
De heer van Dijk was vanaf 2012 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en is vrijdag 8 juli geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Oude IJsselstreek. Vóór zijn Kamerlidmaatschap was hij onder meer wethouder in de gemeente Doetinchem en voorzitter van de landelijke stuurgroep “Alles Toegankelijk”, een initiatief van overheid, bedrijfsleven en zorginstellingen om producten en diensten voor iedere Nederlander toegankelijk te maken.

“Wij zijn erg blij met Otwin van Dijk als nieuwe voorzitter van de Programmaraad’, aldus Annelies Versteegden, bestuursvoorzitter van Vilans. ‘Hij kent de langdurige zorg vanuit verschillende invalshoeken en heeft een brede maatschappelijke blik. We vonden het erg moeilijk om een goede opvolger voor Diana Monissen te vinden. Zij heeft jarenlang vakkundig en met veel enthousiasme de Programmaraad geleid. Maar we denken dat we met Otwin van Dijk een bijzonder goede opvolger gevonden hebben”.

Samenstelling programmaraad
De leden van de programmaraad van Vilans leveren vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid een waardevolle bijdrage aan de relevantie van het werk van Vilans, voor de sector langdurende zorg. De programmaraad van Vilans bestaat uit: Ad Antonisse, Marcel Joachimstahl, Freddy May, Kim Putters, Michel van Schaik, Guy Schulpen, Pink van Veen, Joan Veldhuizen, Anja Schouten en Paul van Maanen.

Over Vilans
Steeds meer mensen doen een beroep op langdurende zorg. Betaalbare en goede zorg is dus belangrijk, net als een waardevol leven. Vilans helpt organisaties en professionals om langdurende zorg te vernieuwen en verbeteren. Vilans ondersteunt iedereen die werkt in of voor de langdurende zorg met verbinding en kennis. Van zorgprofessional tot bestuurder, van gemeenteambtenaar tot verzekeraar en van huisarts tot mantelzorger.
Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl