Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig?
In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ stelde Vilans in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijke registraties in de langdurende intramurale zorg.
In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor medewerkers. Ook worden een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGZ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn voor de verpleeghuissector.
Vilans hoopt dat het document de verschillende partijen helpt om ook het gesprek aan te gaan over de noodzaak van andere verplichte registraties. Verder is het overzicht vooral bedoeld als stimulans om binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan met het opruimen van onnodige registraties die niet door de wet, niet door derden, maar door de organisatie zelf zijn opgelegd.
Auteurs: Sabina Mak, Else Stapersma
Download PDF
Bron: Vilans