De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening die zich steeds verder ontwikkelt.
Onderzoeker Niels Gerrits heeft de relatie tussen hersenen en cognitieve stoornissen onderzocht bij patiënten met deze ziekte. Gerrits vermoedt dat de communicatie tussen de hersengebieden als eerste afneemt, maar zolang deze storing in de communicatie kan worden gecompenseerd door een toename in de hersenactiviteit, blijven cognitieve stoornissen uit. Gerrits promoveert op 11 september bij VUmc.
Ongeveer 1% van de bevolking boven de 65 jaar krijgt de ziekte van Parkinson. Mensen met Parkinson hebben typische klachten zoals trillen en stijfheid, maar hebben ook vaak moeite met bepaalde denkfuncties zoals plannen, flexibel schakelen en ‘multi-tasken’. Het is nog onduidelijk waarom sommige patiënten meer last hebben van deze klachten dan andere patiënten. Om dit beter te begrijpen heeft Niels Gerrits patiënten een aantal taken laten uitvoeren waarbij de hersenactiviteit werd gemeten.

Toename in hersenactiviteit
“We zagen een toename in de hersenactiviteit wanneer patiënten de taak even goed uitvoerden als gezonde personen, maar juist een afname wanneer patiënten de taak minder goed uitvoerden”, zegt Gerrits. Daarnaast bleek dat de afzonderlijke hersengebieden minder goed met elkaar communiceerden tijdens het uitvoeren van taken. Gerrits: “Hieruit concluderen we dat de communicatie tussen de hersengebieden als eerste afneemt bij Parkinsonpatiënten. Omdat de ziekte van Parkinson steeds meer schade toebrengt aan het brein, zal de connectiviteit met de tijd verder afnemen. We vermoeden dat wanneer de hersenen hier niet meer voor kunnen compenseren, de hersenactivatie juist zal afnemen en dat de patiënten slechter zullen gaan presteren op de taken.”
Zuivere resultaten
Voor zijn promotieonderzoek heeft Gerrits gezonde mensen vergeleken met patiënten met Parkinson. Tijdens het uitvoeren van de taken werden de hersenen bestudeerd door middel van een MRI-scanner. De patiënten met Parkinson gebruikten nog geen medicijnen, waardoor de testresultaten van het onderzoek niet beïnvloed zijn en zuiverder dan veel andere studies. Er is hierdoor een beter beeld ontstaan van het directe effect van Parkinson op de relatie tussen de hersenen en cognitie.
Promovendus:  N.J.H.M. Gerrits
Titel proefschrift:  Understanding cognitive heterogeneity in Parkinson’s disease: An imaging approach
Promotoren:  prof.dr. D.J. Veltman, prof.dr. H.W. Berendse
Copromotoren:  dr. Y.D. van der Werf, dr. O.A. van den Heuvel
Proefschrift:VU-DARE
Bron: VUmc