Parnassia Groep en Philips gaan samenwerken om geestelijke gezondheidszorg te ondersteunen met eHealth. Met behulp van het eHealthplatform Philips Engage wordt één centrale digitale omgeving gecreëerd voor patiënten en zorgverleners. Zo hoopt Parnassia de betrokkenheid van de cliënt bij de behandeling te vergroten, zorg persoonlijker te maken en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren.

Blended care
“Het is onze overtuiging dat het toevoegen van technologie aan een persoonlijke behandelrelatie het mogelijk maakt om een meer gepersonaliseerde behandeling te geven met een betere kwaliteit”, zegt Sjoerd van Breda, financieel bestuurder van Parnassia Groep. “We zien daarnaast dat eHealth een belangrijke rol speelt in het verkorten van de lange wachttijden door bijvoorbeeld de inzet van persoonlijke welkomstmodules, apps en zelfhulpmodules. Patiënten kunnen alvast starten met diverse eHealth modules. Dit sluit aan op de landelijke ontwikkeling naar blended care waarin GGZ-zorg deels op fysieke wijze en deels digitaal wordt aangeboden.”

Rijk aanbod
Zo krijgen patiënten toegang tot het online eHealth-platform met mogelijkheden voor chat of beeldbellen. Daarnaast kunnen zij gevalideerde eHealth interventies volgen in hun behandeltraject. Parnassia beschikt over een rijk aanbod van gevalideerde eHealth interventies. In het aanbod vervullen de interventies van Ortec – New Health Collective een belangrijke rol. Het platform is via smartphone, tablet en pc te bereiken en voorziet in de ondersteuning van standaarden, zoals Koppeltaal.

Stijgende vraag
Arjan Karens, Head of Philips VitalHealth Benelux, stelt dat Philips tijdens de uitbraak van het coronavirus de vraag naar eHealth heeft zien toenemen. “Samen zetten Parnassia en Philips de volgende stap in het aanbieden van eHealth voor de GGZ. Het doel is verder digitaliseren, verbeteren en betaalbaar houden van de zorg. We streven ernaar om een digitale omgeving te creëren met Engage waar patiënten en zorgverleners met elkaar kunnen werken aan een betere gezondheid. We doen dit niet alleen voor ziekenhuizen maar zetten juist ook in op ondersteuning van GGZ-, thuiszorg en huisartsen.”