De levenskwaliteit verbeteren van burgers in het buitengebied van Europese regio’s, waaronder Gelderland-Midden, en daarmee economische groei stimuleren. Dat is de droom van het nieuwe Europese project dRural, waaraan ruim 30 deelnemers uit acht Europese landen meedoen. Doel is samen een digitale oplossing ontwikkelen en regionaal doorvoeren.

Pilotregio
Het Europese project heeft een totaalbudget van 15 miljoen euro en start op 1 januari 2021. De vijf Nederlandse partijen die participeren in dit internationale project, zijn Rijnstate Arnhem, de gemeente Lingewaard, Stichting Welzijn Lingewaard, Health Valley Netherlands en de Universiteit Twente. Het projectonderdeel voor deze pilotregio betreft bijna 2,5 miljoen euro en loopt de komende 3,5 jaar. Het project is gericht op ‘de zorgregio van de toekomst’ en de relatie met het (virtuele) ziekenhuis van de toekomst dat Rijnstate ontwikkelt. Alle zorgpartners in de regio, waaronder de huisartsen, worden hierbij voor breed draagvlak betrokken.

Ondersteuning kwetsbaren
“Als gemeente Lingewaard zijn we altijd bezig om de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners nog beter te organiseren. Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Digitale oplossingen kunnen helpen bij preventie én zorg. We zijn dan ook trots om een bijdrage te mogen leveren in dit project”, aldus Aart Slob, wethouder sociaal domein gemeente Lingewaard. “Dit biedt een kans om de zorgbehoefte achter de voordeur van de meest kwetsbaren op maat in te richten”, zegt Marc Rinkes, manager Wetenschap en Kennis van Rijnstate.

Rurale gemeenschappen
Het project dRural is er in eerste instantie op gericht om een dienstennetwerk te bouwen voor meer rurale gemeenschappen. De Europese regio’s Extremadura (Spanje), Jämtland Härjedalen (Zweden), Dubrovnik-Neretva (Kroatië) en Gelderland- Midden (Nederland) fungeren als pilotgebieden. Bij gebleken succes worden er vergelijkbare samenwerkingsverbanden opgebouwd in andere in Europese regio’s. De Universiteit Twente is als enige universiteit en kennisinstelling betrokken binnen dRural. Het Department Hightech Business & Entrepreneurship van de UT participeert met een budget van 0,8 miljoen euro. Prof. dr. ir. Bart Nieuwenhuis en dr. Michel Ehrenhard zijn projectleiders van twee deelprojecten binnen het Europese project. Nieuwenhuis is samen met dr. Ariane von Raesfeld Meijer betrokken bij het in kaart brengen van stakeholders binnen de regionale ecosystemen en de ontwikkeling van businessmodellen; Ehrenhard houdt zich bezig met de evaluatie van de pilots.

Samenwerkingsverband
Bij het bouwen van digitale oplossingen worden ‘agile’ methodes gehanteerd en kunnen eindgebruikers in elk van de vier regio’s een bijdrage leveren aan het maken en valideren van de oplossing. Deze benadering houdt rekening met zaken als ethiek, privacy en gegevensbescherming. Vervolgens worden mogelijke oplossingen in de regio’s naar behoefte opgezet samen met lokale aanbieders. Tegelijkertijd wordt er in elke regio ook een samenwerkingsverband van relevante partijen rond de dRural-oplossing opgezet. Dit gebeurt door de huidige problemen en de belangrijkste stakeholders in kaart te brengen. Dit project biedt mogelijkheden voor ondernemers, want er mogen kleine en nieuwe spelers meedoen met de aanbesteding. Zo ontstaat er een ‘community of care’ om ook door preventie de vitaliteit van de inwoners in de regio te verbeteren (denk aan stressreductie en obesitas bij kinderen). Deze vormt een keten van zorgaanbod op maat in de zorgregio van de toekomst.

Meer info op www.rijnstate.nl