In het eerste kwartaal van 2015 is een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de patiëntervaringen in 48 ziekenhuizen. Ook het Elkerliek ziekenhuis heeft hieraan meegewerkt.
Een steekproef van patiënten van het Elkerliek ziekenhuis waardeert de totale ziekenhuiszorg bij opname op een verpleegafdelingen met een gemiddelde van 8,5 (het gemiddelde was 8,2).
Een groot deel van de patiënten (48%) van het Elkerliek ziekenhuis beveelt het ziekenhuis beslist aan bij familie en/of vrienden. Dit percentage ligt hoger dan het landelijke cijfer van 44%. In vergelijking met deelnemende ziekenhuizen scoort het Elkerliek hoog op het gevoel van veiligheid bij de patiënt. Ook de poliklinische zorg werd gemeten. Gemiddeld scoren de deelnemende poliklinieken en functieafdelingen een 8,5. Bij een polikliniekbezoek worden vooral het ontvangst, de bejegening en communicatie van de arts en inrichting van de polikliniek zeer gewaardeerd.
Extra complimenten
Naast deze uitstekende beoordeling van ziekenhuiszorg én polikliniekbezoek worden we door onze patiënten voor onze aandacht, vriendelijkheid en goede zorg gecomplimenteerd.
CQI
De CQI (Consumer Quality Index) is een methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Het onderzoek achterhaalt wat de ervaringen van patiënten zijn op een aantal gebieden. Vanaf december zijn via www.kiesbeter.nl. de resultaten in te zien.