Het Medisch Microbiologisch Laboratorium (MML) van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede heeft als één van de eerste medisch microbiologische laboratoria in Nederland de ISO 15189 accreditatie behaald.
Met deze accreditatie toont het MML aan dat hoge kwaliteit geleverd wordt bij de microbiologische laboratoriumonderzoeken in het ziekenhuis.
Medewerkers van het MML hebben hard gewerkt om deze accreditatie te behalen. Alle procedures en protocollen zijn beoordeeld door de Raad voor Accreditatie. ‘Door te werken volgens de ISO-norm is de kwaliteit nog beter geborgd en toetsbaar’,vertelt kwaliteits-functionaris Hetty van Ravenhorst. ‘De artsen-microbioloog en analisten van het laboratorium weten precies aan welke eisen en voorwaarden een bepaald onderzoek moet voldoen. Dat lijkt misschien logisch, maar de internationale eisen zijn zeer hoog. We zijn dan ook heel trots op het resultaat.’
ISO-norm
De ISO-norm komt in de plaats van de bestaande CCKL-norm. De nieuwe ISO-norm is nog meer klant- en procesgericht. Zo staat nu ook op de website van het ziekenhuis meer informatie over het insturen van onderzoeksmateriaal, zoals bloed, urine, sputum en feces.
Het is de accreditatie met de volledige naam NEN-EN-ISO 15189. Gerard Jonker, bedrijfsleider laboratoria van Ziekenhuis Gelderse Vallei: ‘Wij voldoen aan specifieke eisen die gelden voor de kwaliteit van onderzoek en competenties van medewerkers in medische laboratoria. Deze internationale norm is bedoeld voor uitstekende medische laboratoria met een goed kwaliteitsmanagementsysteem.’
Medische microbiologie
Op het Medisch Microbiologisch Laboratorium wordt onderzoek gedaan naar infectieziekten die worden veroorzaakt door micro-organismen zoals: bacteriën, virussen, schimmels, gisten en parasieten. Het meest bekende MML-onderzoek is de ‘kweek’. Daarnaast wordt bloedonderzoek gedaan op onder anderen Lyme, ziekte van Pfeifer, Hepatitis en HIV. Het laboratorium werkt in opdracht van medisch specialisten van Ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen, GGD-artsen, verloskundigen en zorginstellingen uit de regio.