Lange wachttijden, weinig keuzemogelijkheden en slecht of onvoldoende maatwerk.
Dat zijn de grootste knelpunten die mensen ervaren als ze een hulpmiddel nodig hebben om goed te kunnen leven. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie NPCF, enkele lidorganisaties en Ieder(in) onder het vaste panel van de Patiëntenfederatie. Ongeveer negenduizend mensen vulden een vragenlijst in.
Hulpmiddelen zijn van belang voor de kwaliteit van leven van mensen die ervan afhankelijk zijn. Zonder een goed werkend hulpmiddel komen mensen soms het huis niet meer uit. Maar er zijn grote problemen bij het aanvragen of vervangen van een hulpmiddel.
Patiëntenfederatie NPCF vindt dat mensen die veel hulpmiddelen nodig hebben, een vaste bemiddelaar moeten krijgen. Die kan de contacten leggen met fabrikanten, gemeenten en zorgverzekeraars. Directeur Dianda Veldman: “Hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven flink vergroten. Mensen die daarvan afhankelijk zijn, moeten geen problemen hebben om ze te krijgen. Dat kunnen ze er niet bij hebben. Zeker niet mensen met een complexe zorgvraag. Ik roep de minister op om te zorgen dat wie dat wil een bemiddelaar kan krijgen.”
Geen maatwerk
Uit het onderzoek blijkt dat mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel vaak veel tijd kwijt zijn aan wachten voordat alles goed is geregeld. Bovendien krijgen ze niet altijd het hulpmiddel van hun voorkeur. Een op de drie zegt te weinig keuze te hebben. En als het hulpmiddel dan na lang wachten eindelijk wordt geleverd, zegt één op de tien dat het geen maatwerk is. Het past niet. Daarna kan de hele procedure weer opnieuw beginnen.
“Het apparaat moest op eigen kosten naar Budapest worden gestuurd. Ik heb elf dagen niet aan het sociale leven kunnen deelnemen”, zegt een deelnemer aan het onderzoek. Een ander zegt: “Vaak moet je het hele aanvraagproces weer van A tot Z overdoen en dat voor alle hulpmiddelen.”
Keuzevrijheid
Maar het grootste knelpunt vinden veel gebruikers toch het gebrek aan keuzevrijheid. Er kan vaak alleen maar worden gekozen uit leveranciers die een contract hebben met een zorgverzekeraar of de gemeente. Ook de beperkte keuze in hulpmiddelen wordt een knelpunt genoemd.
Gebrekkige informatie
Bijkomend probleem is dat veel mensen onvoldoende informatie krijgen over de procedure en wel zelf telkens informatie moeten verstrekken bij hun aanvraag. Ze weten vaak niet wat met die informatie wordt gedaan. Bij de aflevering van een hulpmiddel ontbreekt geregeld een gebruiksaanwijzing.
Overigens zijn de gebruikers ook ontevreden over de vergoeding van het hulpmiddel. Eén op de tien van wie het hulpmiddel (gedeeltelijk) wordt vergoed, heeft problemen. Ze krijgen minder hulpmiddelen dan ze nodig hebben. Dit gebeurt veel bij mensen die incontinentiemiddelen en stoma-materiaal gebruiken.
> Bekijk hier de factsheet
> Bekijk hier het rapport Hulpmiddelen
Bron: Patiëntenfederatie NPCF