Meer tijd bij de medisch specialist, betere informatie voor de patiënt en versterking van de privacy.
Dat zijn enkele aanbevelingen die de Patiëntenraad van ziekenhuis St Jansdal doet naar aanleiding van een onderzoek in het ziekenhuis naar de zorg voor kwetsbare ouderen.
‘Kwetsbare ouderen zijn mensen op gevorderde leeftijd, die niet alles meer zelf redden’, vertelt Dim van Rhee, vicevoorzitter van de Patiëntenraad. ‘St Jansdal heeft al enkele jaren de erkenning als seniorvriendelijk ziekenhuis, maar de categorie kwetsbare ouderen verdient en krijgt extra aandacht’.
De leden van de Patiëntenraad hebben gesprekken gevoerd met huisartsen en hun praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen en managers van thuiszorg-, mantelzorg- en verpleegzorgorganisaties. Uiteraard is ook met medewerkers van het St Jansdal gesproken. Op basis van de uitkomsten van die gesprekken zijn aanbevelingen voor het ziekenhuis opgesteld.
‘Een goed voorbeeld van zo’n aanbeveling is om in de poliklinieken meer tijd in te ruimen voor het gesprek van de dokter met een kwetsbare oudere, meestal met een mantelzorger erbij,’ vertelt woordvoerder Van Rhee. ‘Als de huisarts bij de verwijzing aangeeft dat het om een kwetsbare oudere gaat, kan een afspraak goed ingepland worden. Het St Jansdal heeft toegezegd dit zo te gaan doen’.
Een andere aanbeveling is om de medisch specialist de belangrijkste dingen die besproken worden te laten opschrijven in steekwoorden. De patiënt kan het dan thuis nog eens rustig nalezen en op zich in laten werken. Voor mantelzorgers is dit tevens een goede handreiking. Ook die aanpak gaat St Jansdal invoeren.
De Patiëntenraad signaleert een dilemma met betrekking tot de privacy. Enerzijds is een kwetsbare oudere een autonoom patiënt, anderzijds kan een mantelzorger veel steun geven, ook bij het gesprek in de spreekkamer. Dit geldt zeker als het om een slechtnieuwsgesprek gaat. De aanbeveling van de Patiëntenraad om de medisch specialist zowel met de kwetsbare oudere patiënt alleen te laten spreken als samen met diens mantelzorger, wordt door het ziekenhuis overgenomen.
In totaal heeft de Patiëntenraad zo’n twintig voorstellen gedaan om de nu al goede zorg voor kwetsbare ouderen nog verder te verbeteren. Sommige worden direct overgenomen, andere binnen afzienbare termijn en enkele worden nog nader bekeken. ‘Het St Jansdal staat open voor dit soort kwaliteitsverbetering en daar ben ik best trots op,’ vertelt Dim van Rhee.
Bron St Jansdal