Mensen die zorg in natura ontvangen in verpleeg- en verzorgingshuizen worden gedupeerd door de problemen met de persoonsgebonden budgetten.
Er gaat zoveel geld naar de individuele budgetten dat de zorgorganisaties door zorgkantoren worden gekort. Daardoor moeten de zorgorganisaties bezuinigen om het financiële gat dat zo ontstaat te dichten.
Sinds 2015 is er één budget voor de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de zorg in natura en voor de persoonsgebonden budgetten. Zorgkantoren moeten dat in de regio verdelen. Doordat de PGB-kosten zo stijgen, korten zorgkantoren op de budgetten van zorgaanbieders. Achmea heeft in een brief aan zorgaanbieders een korting opgelegd en geven aan dat zij de zorg voor nieuwe cliënten vooralsnog niet betalen. Op deze manier willen zorgkantoren geld vrij spelen dat gebruikt kan worden voor het bekostigen van de zorg van een PGB-cliënt. Ook geven andere zorgkantoren aan met problemen te kampen om de zorg die geleverd wordt te kunnen betalen.
 
Onhoudbaar
ActiZ vindt het niet houdbaar dat cliënten met een PGB de zorg wel vergoed krijgen, waardoor de betaling van zorg aan zorgorganisaties wordt verdrukt. Cliënten die zorg in natura ontvangen of cliënten die zorg nodig hebben raken hierdoor gedupeerd. ActiZ vindt dat er voldoende middelen moeten zijn voor de Wlz-cliënten, ongeacht de leveringsvorm, en dat er gelijke spelregels moeten gelden voor alle zorg aan cliënten.
ActiZ is over de kwestie in overleg met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.