Medewerkers van Philadelphia Zorg bleven vorig jaar het minst vaak ziek thuis. Het verzuim bedroeg 4,3 procent. Het gemiddelde verzuim bij zorgorganisaties die zorgen voor mensen met een verstandelijke beperking, lag een stuk hoger, namelijk op 6,3 procent.

Hiermee behaalde Philadelphia de eerste plaats op de Vernet Health Ranking 2018 voor organisaties in de gehandicaptenzorg. Dit is de ranglijst voor best presterende zorgorganisaties op het gebied van ziekteverzuim. Het rapportcijfer dat de zorgorganisatie uit Amersfoort kreeg was een 9,8.

Beste Werkgevers Keurmerk

Kortgeleden ontving Philadelphia ook al het Beste Werkgevers Keurmerk 2018-2019. Ze bleek op het vlak van werkgeverschap beter te scoren dan het gemiddelde van de gehandicaptenzorg. Philadelphia is op beide prijzen erg trots. Agnes Verhulst, directeur Medewerkersbelang: “We zijn bevlogen in het werk en betrokken bij de organisatie.”

Regelarm en zelforganiserend

Philadelphia probeert veel te investeren in geluk en werkplezier van haar medewerkers. Ook autonomie is belangrijk. Verhulst: “Een belangrijke factor hierin is dat wij regelarm werken en op weg zijn zelforganiserend te worden. Dat betekent dat medewerkers niet zomaar allerlei regels en richtlijnen opvolgen; er wordt beroep gedaan op het vakmanschap van iedereen. Met als resultaat: meer vertrouwen in zichzelf én in elkaar.”

Blijven leren

Philadelphia gelooft in leren door te doen, leren van elkaar én leren van deskundigen. Daarom heeft ze onder meer een Leerhuis voor vakinhoudelijke trainingen maar ook voor cursussen die medewerkers privé vooruithelpen, zoals mindfulness, timemanagement en ‘Eet je fit. Wie persoonlijke ondersteuning nodig heeft, kan bijvoorbeeld een beroep doen op een coach. En draagt ze ook bij in de kosten voor een sportabonnement.