PhotonicsNL heeft als belangrijk doel om Fotonica als Enabling Technology binnen Nederland te promoten. PhotonicsNL neemt deel aan Technology for Health op 6 en 7 oktober.
De huidige wereldmarkt waarbij Fotonica deze rol speelt bedraagt zo’n € 500 miljard. Health & Lifescience vormt met een omzet van € 32 miljard  en een groei van 10% per jaar een van de belangrijkste toepassingsgebieden van Fotonica en wordt aangeduid met de naam Biophotonics. Op R&D-gebied blinkt Nederland behoorlijk uit op bijvoorbeeld nieuwe optische diagnose technieken, zoals spectral imaging, microscopy, endoscopy en optical biosensors. Om binnen deze markt tot nieuwe producten te komen is samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en ziekenhuizen onontbeerlijk. De EU-commissie stimuleert deze samenwerking via het zogenaamde Oasis-project. PhotonicsNL is namens Nederland betrokken bij dit project. Wilt u meer weten over Biophotonics en over het Oasis-project bezoek dan onze PhotonicsNL-stand (85) op het Technology for Health event op 6 en 7 oktober  in Den Bosch.
21 pt Nieuw logo lc PCN FC