ETZ locatie Waalwijk

Op het terrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, ETZ locatie Waalwijk komen op termijn een nieuw regionaal gezondheidscentrum en maximaal 195 woningen. Het omgevingsplan moet nog naar de gemeenteraad. Het ETZ en Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) willen met de Nota van Uitgangspunten de markt benaderen voor een aanbesteding. Uiteindelijk zal een marktpartij in overleg met de gemeente Waalwijk komen tot een nader gedetailleerd (stedenbouwkundig) plan.

Het  terrein van ETZ locatie Waalwijk wordt in twee fasen ontwikkeld. Fase 1 voorziet in verplaatsing van de meeste ziekenhuisactiviteiten naar de voorzijde van het ziekenhuis. Daar bevinden zich de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw, waarin Mijzo is gevestigd op de vierde verdieping. Dan volgt sloop van de laagbouw aan de achterzijde. Daar komt een regionaal gezondheidscentrum, waarin het ziekenhuis, de huisartsenpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte.

Investeren in regionale zorg

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ: “We gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. We focussen ons daarbij op poliklinische zorg en diagnostiek. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig regionaal gezondheidscentrum kunnen realiseren. Dat is echt een aanwinst voor de gemeente Waalwijk en haar omgeving.”

Woningen toevoegen en zorg behouden

Ook de gemeente Waalwijk is blij met de aanpak van dit markante gebied. Wethouder Eric Daandels: “Bouwen blijft de komende jaren de belangrijkste oplossing voor de aanpak van de woningcrisis. Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. Niet alleen de gebouwen staan centraal. We ontwikkelen steeds integraler en kijken naar het hele plangebied. Dus ook naar het versterken van het groen. Dit alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen en werken.”

Samen gezond ouder worden

“Met het oog op de forse toename van het aantal ouderen en de krappe arbeidsmarkt, is gezond ouder worden een verantwoordelijkheid van iedereen. Door de krachten te bundelen onder het dak van dit gezondheidscentrum, kunnen we samen bijdragen aan deze grote maatschappelijke opgave”, zegt John van Moolenschot, lid van de raad van bestuur van Mijzo.

Participatietraject met omwonenden
De gemeente, projectontwikkelaar en omgeving zullen de ontwikkeling van het terrein gezamenlijk verder uitwerken. Daarna valt het besluit wat of er nog meer naast het regionaal gezondheidscentrum en woningbouw op het terrein komt. De projectontwikkelaar zal een participatietraject gestart voor de omwonenden starten.