Vinod Subramaniam - portretfoto

De 4TU.Federatie heeft Vinod Subramaniam (Madras, 1967) van de Universiteit Twente tot nieuwe voorzitter benoemd. 4TU is de federatie van de vier TU’s in Nederland: Twente, Delft, Eindhoven en de WUR. Subramaniam neemt het voorzitterschap over van Louise Fresco (Wageningen University & Research) die de afgelopen tweeëneenhalf jaar deze functie bekleedde.

De nieuwe 4TU voorzitter Subramaniam benadrukt het belang van technologie voor onze samenleving, waarbij hij een belangrijke rol ziet weggelegd voor interdisciplinair samenwerken. “De grote uitdagingen waarvoor we staan, vragen om een nieuw soort consortia waarin we ons als technische universiteiten niet alleen moeten focussen op de wetenschappelijke- en technische kant maar ook op de acceptatie – en gebruikerskant. Door aan de voorkant intensief samen te werken met sociologen, gedragswetenschappers en andere disciplines, kom je tot betere oplossingen.”

Onderwijsketen

Daarnaast wil Vinod Subramaniam inzetten op intensievere samenwerking met het mbo en het hbo. “De arbeidsmarkt vraagt om technisch opgeleiden op alle niveaus, van constructeurs en elektriciens, tot academisch geschoolde ingenieurs. Ik zie het als een rol voor 4TU om ervoor te zorgen dat de partijen in de onderwijsketen met elkaar in gesprek blijven om zodoende een passend opleidingsaanbod te creëren voor deze talenten van de toekomst.”

Net als Fresco, onderkent Subramaniam het belang van blijvend investeren in onderwijs en onderzoek. Hij vindt het relevant om deze investeringen in lijn te brengen met de verschillende nationale – en Europese fondsen die beschikbaar zijn. ‘Door 4TU tijdig als gesprekspartner aan tafel uit te nodigen, kunnen we er samen met deze fondsen voor zorgen dat er een goede match is tussen de plannen op papier en de wetenschappers en ingenieurs die er straks handen voeten aan gaan geven’ aldus Subramaniam.

Over Vinod Subramaniam

Prof. dr. Vinod Subramaniam (1967) is sinds september 2021 voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Hiervoor was hij van september 2015 tot september 2021 Rector Magnificus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Subramaniam was tot 2013 hoogleraar nanobiophysics aan de Universiteit Twente, en van 2012 tot 2013 wetenschappelijk directeur van het instituut MIRA voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde, tegenwoordig bekend als TechMed Centre, eveneens verbonden met de U Twente. In zijn wetenschappelijke werk richtte Subramaniam zich onder meer op de oorzaken van neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson en Alzheimer, door afwijkingen zoals ‘misvouwen’ en opstapeling van betrokken eiwitten in het brein te bestuderen.