Eric van Vliet Nieuwbouwcoördinator van het Amphia geeft een toelichting waarom in dit nieuwe ziekenhuisgebouw is gekozen voor deze installatie. Welke afwegingen ertoe hebben geleid om de keuze te maken voor een geheel preferent ziekenhuis en tot welke meer- of minderkosten heeft dit geleid ? Voor de nieuwbouw van Amphia in Breda is bewust voor gekozen om de gehele installatie als preferent te beschouwen en gebruikt hierbjj een nieuw type van noodstroominstallatie. Meer informatie en aanmelden.