Maandelijks worden de kwaliteitsvensters van de ziekenhuizen ruim 5000 keer bekeken. Aan het Kwaliteitsvenster is de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen toegevoegd.

John Taks, lid raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis: “Het is essentieel om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen in ziekenhuizen inzichtelijk te maken. Dit zijn vaak de ziekste patiënten en daarnaast lopen oudere mensen de meeste risico’s op onbedoelde schade in het ziekenhuis. Oudere mensen zijn kwetsbaar in een vreemde ziekenhuisomgeving met risico’s op desoriëntatie, vallen, medicatie en communicatieproblemen.”
De zorg voor kwetsbare ouderen is zeer complex. Veel factoren samen bepalen de kwaliteit ervan. In het Kwaliteitsvenster is gekozen voor één maat voor de zorg voor kwetsbare ouderen: de aandacht die een zorginstelling besteedt aan het risico op plotselinge, ernstige verwardheid (delier en stil delier). Dit is een ernstige aandoening die vaak slecht herkend wordt. Oudere patiënten, vooral 70-plussers, ontwikkelen gemakkelijker een dergelijke verwardheid. Aanleidingen kunnen zijn een ziekte of aandoening maar ook een ziekenhuisopname.
Registratie dubbel benutten
Ziekenhuizen registreren sowieso of kwetsbare ouderen kans lopen op plotselinge, ernstige verwardheid. De Inspectie van Gezondheidszorg vraagt daarom. Ook het Kwaliteitsvenster gebruikt nu deze gegevens: meer transparantie met dezelfde registratie.
Volgende stap
Margot van der Starre, directeur NVZ: “Een volgende stap is die naar kwaliteitsinformatie voor één aandoening zoals borst- of darmkanker. In de toekomst zal de nadruk komen te liggen op het effect van een behandeling, zoals in ons brancherapport ‘Zorg toont’ staat beschreven.”
Het nieuwe thema kwetsbare ouderen komt in de plaats van het thema medewerkerstevredenheid dat daarmee komt te vervallen. Het onderwerp infecties (hoe vaak ontstaan infecties na een heup- of knieoperatie?) is geactualiseerd. De overige thema’s binnen het Kwaliteitsvenster blijven hetzelfde: patiëntervaringen, werk van artsen, wachttijden, risicovolle operaties, medicijnen, pijn, keurmerken, sterfte. Deze onderwerpen tonen uiteraard de meest recente, beschikbare gegevens.
Kwaliteitsvenster
Het Kwaliteitsvenster is een online overzicht dat bestaat uit tien thema’s die informatie geven over de kwaliteit van zorg. Het Kwaliteitsvenster is te vinden op de website van elke deelnemende instelling. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe doet de instelling het ten opzichte van het landelijk gemiddelde? Waarom is de score lager of juist hoger dan gemiddeld? Wat doet een instelling hieraan? Een overzicht van alle Kwaliteitsvensters is te vinden op www.nvz-kwaliteitsvenster.nl.
Bron: NVZ