De KU Leuven neemt de psychische gezondheid van haar studenten onder de loep en ging van start met een preventieproject: MindMates.
Alcohol associëren we wel vaker met het studentenleven, angst, depressie en zelfmoord niet. Toch kampt 1 op de 5 studenten met depressieve klachten, 1 op de 7 heeft angstklachten en ook dat alcoholgebruik is lang niet altijd even onschuldig.
Nagenoeg 75% van alle ernstige emotionele problemen ontstaan voor de leeftijd van 24 jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat heel wat jongeren er tijdens hun studententijd mee te maken krijgen. Uit internationaal onderzoek blijkt dat gedurende één jaar 8-9% van de studenten het risico loopt om een angststoornis te ontwikkelen. 10-21% van de studenten loopt risico op een depressie en 5% denkt wel eens aan zelfmoord. Aan de KU Leuven liggen de cijfers in dezelfde lijn. Bovendien blijkt dat 1,4% van de studenten ooit een zelfmoordpoging ondernam.
Ook alcohol vormt een niet te onderschatten probleem onder studenten. Internationaal kampt tot 30% van de studenten mogelijk met alcoholproblemen. Aan de KU Leuven ligt dat cijfer een stuk lager, rond 16%.
Uit onderzoek aan de KU Leuven blijkt dat slechts 20% van de studenten met psychische problemen ook effectief in behandeling gaat. Het aantal studenten dat hulp zoekt, stijgt wel jaarlijks. Behandeling is belangrijk, want uit de cijfers blijkt dat ernstige psychische problemen niet zomaar verdwijnen maar blijven aanhouden in de studententijd.
MindMates: een universiteitsbreed preventieproject
Daarom ging de KU Leuven van start met het project MindMates, een grootschalig universiteitsbreed preventieproject. Daarmee wil de universiteit haar studenten aansporen om bewust bezig te zijn met emotionele gezondheid, zowel bij zichzelf als bij hun medestudenten. Het project wordt getrokken door het Studentengezondheidscentrum en wetenschappelijk opgevolgd door professor Ronny Bruffaerts.
MindMates biedt workshops aan waarin studenten leren om signalen van emotionele problemen te herkennen bij zichzelf en bij elkaar. Ze oefenen hoe je dit het best aankaart en komen te weten waar je terecht kan voor hulp. Studenten kunnen ook een stap verder gaan en hun medestudenten met emotionele problemen ondersteunen als buddy. Vaak is een luisterend oor en het doorbreken van sociaal isolement al een grote eerste stap naar een oplossing of naar het zoeken van hulp.
Om de drempel naar herkenning en hulp zo laag mogelijk te maken, biedt de KU Leuven met MindMates een online platform rond emotionele gezondheid aan. Studenten vinden daar informatie over psychische stoornissen en beschikbare hulp. Binnenkort kunnen studenten daar ook een zelftest maken.
Niet enkel medestudenten spelen een belangrijke rol in het oppikken van signalen van emotionele problemen. Ook het personeel van de universiteit dat vaak in contact komt met studenten, kan een steentje bijdragen. Daarom wil de KU Leuven ook hen ‘signaalgevoelig’ maken. Daarbij gaat het niet enkel om studiebegeleiders en monitoren, ook de poetsploeg van een studentenresidentie kan signalen oppikken die anders niet gehoord zouden worden.
www.mindmates.be