Op de afdeling Klinische Pathologie van het Deventer Ziekenhuis is een succesvolle proef gedaan om cel- en weefselmateriaal digitaal te scannen en op beeldscherm te bekijken.

Dagelijks wordt er bij patiënten cel- en weefselmateriaal afgenomen voor een beoordeling op eventuele afwijkingen. De patholoog beoordeelt het materiaal met het blote oog en onderzoekt het weefsel verder onder de microscoop.

Voordelen
Bij Klinische Pathologie van het Deventer Ziekenhuis staat nu een machine op proef die de weefselpreparaten scant en de beelden digitaal opslaat. De patholoog kan die vervolgens op een beeldscherm analyseren.

De voordelen zijn legio. Zo hoeven er bijvoorbeeld geen liniaaltjes meer te worden gebruikt om de afmeting van een afwijking te bepalen. Op het beeldscherm trekt de patholoog een lijn en berekent de computer de grootte.
De software maakt het ook mogelijk de beelden van verschillende weefselplakjes weer op elkaar te leggen waardoor de patholoog door het weefsel heen kan bladeren. Ook kunnen verschillende kleuringen – die elk een deel van de afwijking tonen – naast elkaar worden gelegd waardoor het geheel van een tumor beter zichtbaar wordt.

Maar het grootste voordeel zit in de logistiek van het onderzoeksmateriaal. Een casus kan nu eenvoudig aan een collega patholoog worden gestuurd die het mede beoordeelt. En mocht een patholoog met een bepaalde expertise op vakantie zijn, dan worden de beelden gemakkelijk naar een ander lab gestuurd.

Bron en foto: Deventer Ziekenhuis