eHealth, online gezondheidszorg en –preventie, lijkt een geschikt hulpmiddel om de druk op de zorg te verlichten.

eHealth-toepassingen zijn dan ook aan een opmars bezig zijn. Deze ontwikkeling is echter met name voor kwetsbare doelgroepen niet zonder risico’s, aldus Catherine Bolman, hoogleraar eHealth bij de Open Universiteit. Op 25 januari 2019, tijdens de nationale eHealthweek, spreekt zij haar oratie uit. De titel van de oratie is ‘’eHealth-toepassingen bij kwetsbare groepen: een uitdaging’.

 

Kansen

‘eHealth, al dan niet gecombineerd met persoonlijk contact, biedt heel veel mogelijkheden’, zegt Catherine Bolman. ‘Als informatieverstrekking aan jongeren over gehoorschade, als intensieve online therapie bij angstklachten, maar ook als zorg op afstand bijvoorbeeld bij chronische ziekte. eHealth biedt meer onafhankelijkheid, eigen regie, 24-uurs beschikbaarheid, lage kosten… Volop voordelen. Ook bij de Open Universiteit ontwikkelen en evalueren we e-health-toepassingen: om ouderen te stimuleren te bewegen, kinderen te leren hun angst te overwinnen, een kankernazorgwijzer … Maar er kleven ook risico’s aan het toenemend gebruik van eHealth, en dan met name voor kwetsbare groepen.”

 

Kwetsbare groepen

In de eerste plaats moeten eHealth-toepassingen natuurlijk effectief bewezen en betrouwbaar zijn. Veel zorgprofessionals en zorggebruikers hebben daar terecht zorgen over. Maar eHealth kan ook leiden tot meer ongelijkheid in de zorg. Bolman: “Kwetsbare groepen als ouderen, lager opgeleiden en chronisch zieken zijn vaak minder vaardig in het vinden en gebruiken van de eHealth-toepassingen. De werking is te ingewikkeld of de inhoud is te moeilijk.” Naarmate eHealth een grotere plaats inneemt in de gezondheidszorg, gaat deze groep steeds vaker buiten de boot vallen, meent Bolman. “In het kader van mijn leerstoel wil ik me richten op het verbeteren van het bereik en het gebruik van eHealth juist bij deze kwetsbare groepen. We willen interventies maken die aansluiten bij hun kennis en vaardigheden. Dus meer illustraties, animaties en beeldmateriaal als dat nodig is, en eenvoudige bediening. Maar ook virtual reality, chatbots en gaming als dat werkt. Om dat te doen zullen we deze groepen betrekken bij het ontwikkelen en uittesten van interventies.”

 

Prof. dr. Catherine Bolman spreekt haar inaugurele rede ‘eHealth-toepassingen bij kwetsbare groepen: een uitdaging’ uit op vrijdag 25 januari 2019 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie wordt live uitgezonden.

 

Voorafgaand aan de oratie vindt een symposium plaats over eHealth. Daarvoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Wilt u het symposium bijwonen? Stuur een mail naar ingrid.jonkman@ou.nl.