In 2019 stopt het Radboudumc net als andere ziekenhuizen met het voeren van keurmerken als smiley’s en kangoeroes voor kindzorg, het roze lintje voor borstkankerzorg en het vaatkeurmerk. Eerder is al besloten tot het stopzetten van het seniorvriendelijk ziekenhuis-keurmerk en het spataderkeurmerk.

Het onderscheidend vermogen van dergelijke keurmerken is in de loop der jaren steeds lager geworden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge financiële en administratieve lasten.
Naast personele inzet, bijvoorbeeld voor het verzamelen en aanleveren van informatie,vragen deze keurmerken vaak een financiële bijdrage, die kan oplopen tot minimaal 500.000 euro per jaar. Verder spelen de keurmerken geen rol bij de inkoop van zorg. Het Radboudumc volgt daarmee het advies van de NVZ en NFU om te stoppen met deelname aandeze keurmerken.

Heroverwegen van keurmerken

Er bestaan meer dan 100 verschillende keurmerken, lintjes en pluimen in de medisch specialistische zorg. Patiëntenverenigingen willen met het uitreiken van een keurmerk zichtbaar maken dat specifieke zorg in een ziekenhuis op orde is. Keurmerken hebben de afgelopen jaren ziekenhuizen gestimuleerd om kwaliteit en informatievoorziening verder te verbeteren. Ziekenhuizen voeren tegenwoordig vrijwel allemaal dezelfde keurmerken. Hiermee is het dragen van een keurmerk veel minder relevant geworden.

Monitoren, verbeteren en informeren

Het Radboudumc beschikt over de kwaliteitsaccreditatie JCI en legt dagelijks veel informatie vast om de kwaliteit te monitoren en te verbeteren. Uitkomsten van geleverde zorg zijn toegankelijk voor patiënten en staan bijvoorbeeld op www.ziekenhuischeck.nl. Patiënten kunnen op deze website de kwaliteit van ziekenhuizen zelf met elkaar vergelijken. Ook in de toekomst zal het Radboudumc zich, net als andere ziekenhuizen, samen met patiëntenverenigingen, blijven inzetten voor verbetering van de kwaliteit van zorg en informatievoorziening.

Minder regels, minder administratie

De doelstelling van NFU en NVZ is dat op 31 december 2019 het aantal keurmerken binnen de medisch-specialistische zorg met 50% is afgenomen. Deze actie maakt onderdeel uit van het gezamenlijke streven om de regeldruk en administratielast voor artsen en verpleegkundigen sterk te verminderen.