Per 1 juli is prof. Peter Paul van Benthem voorzitter van de Raad Wetenschap en Innovatie en bestuurslid van de Federatie Medisch Specialisten. Van Benthem is hoogleraar en afdelingshoofd KNO in het LUMC en bekleedde de afgelopen jaren verschillende bestuurlijke en wetenschappelijke functies.

De Raad Wetenschap en Innovatie is opgericht in januari 2016 vanuit de behoefte aan samenhang en verbinding op onderzoeksgebied van medisch-wetenschappelijke verenigingen. De Raad heeft als prioriteit het opstellen van gezamenlijke wetenschapsagenda’s.

Waardevolle basis
Van Benthem (links op de foto) volgt radioloog Han Laméris (rechts) op, die het fundament legde voor de Raad. Van Benthem: “Han Laméris heeft een waardevolle basis gelegd door met de wetenschappelijke verenigingen te inventariseren welke belemmeringen zij ervaren bij wetenschappelijk onderzoek.”

Bron: LUMC