Boven – Header
Boven – Header
Boven – Header

Professionaliseren van toezichthouders: NVTZ Academie

Toezichthouden is een vak, dat een bepaalde set aan vaardigheden en aandachtspunten vergt. Daarom is het als toezichthouder belangrijk om goed voorbereid aan deze taak te beginnen en jezelf permanent bij te scholen.

De NVTZ, vereniging van toezichthouders in zorg en welzijn, hecht veel waarde aan de professionalisering van toezichthouders. Eén van de drie waarden van het programma Goed Toezicht van de vereniging is ‘Goed beslagen ten ijs’, wat staat voor kennisvergaring door middel van scholing.

Ook wordt in het programma gevraagd om als toezichthouder transparant te zijn over gevolgde nascholingsactiviteiten. De NVTZ wil het initiatief om aan professionalisering te werken hiermee bij de leden van de raad van toezicht zelf houden.

Dat het belang van goede voorbereiding op een taak als toezichthouder en permanente educatie gedeeld wordt, blijkt onder meer uit de deelnemersaantallen van de NVTZ Academie. Deze laten afgelopen jaren een flink stijgende lijn zien, net als het opleidingsaanbod en de frequentie waarmee de cursussen worden aangeboden.

 

Samenwerking met academies van andere toezichthoudende verenigingen

Na de bloeiende start van de NVTZ Academie heeft de regiepartner van de NVTZ op dit gebied, Avicenna Academie voor Leiderschap, in 2017 ook overeenkomsten gesloten met de verenigingen voor toezichthouders in woningcorporaties (VTW) en onderwijs en kinderopvang (VTOI-NVTK). Dit biedt ruimte voor onderlinge samenwerking tussen de academies en gecombineerde opleidingen, bijvoorbeeldbinnen thema’s waar alle toezichthouders uit deze branches mee te maken hebben. Inmiddels worden via deze drie academies ongeveer 65 opleidingen voor toezichthouders aangeboden, waaraan zo’n 70 docenten en/of experts op het gebied van toezichthouden meewerken.

Uiteraard stimuleert de NVTZ elke vorm van scholing die toezichthouders naar een hoger plan tillen. Naast de opleidingen van de NVTZ Academie kunnen er op www.nvtz.nl ook andere waardevolle programma’s gedeeld worden.

 

Programmaraad en docenten

Een programmaraad, samengesteld uit de leden van de NVTZ met inhoudelijke deskundigheid, evalueert het programma aanbod van de NVTZ Academie doorlopend. De raad geeft enerzijds input aan welk type opleiding behoefte is, anderzijds voorziet deze de vereniging ook van feedback over het verloop en de kwaliteit van het opleidingsaanbod. Speciaal voor de docenten van de academie, experts op het gebied van toezichthouden, wordt jaarlijks een docentendag georganiseerd om hen up-to-date te houden met betrekking tot de belangrijkste ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als didactisch.

 

Actualisering opleidingsaanbod NVTZ Academie

Binnen de NVTZ Academie blijft aandacht voor actualisering van het aanbod. De samenwerking met de academies van andere toezichthoudende verenigingen en de gecombineerde opleidingen die hieruit in 2018 voortkwamen zijn hiervan een mooi voorbeeld. In 2019 wordt het Advanced Leiderschapsprogramma Goed Toezicht voor het eerst aangeboden. Ook de leergang Arbeidsmarkt en strategisch personeelsbeleid is aan het curriculum van de NVTZ Academie toegevoegd om de kennis van de toezichthouder hierop actueel te houden. Toch willen we het daar de komende jaren niet bij laten. In toenemende mate horen wij van onze leden dat ze behoefte hebben aan meer opleidingen op gevorderd niveau en meer aandacht willen voor specifieke thema’s binnen hun branche. Deze input wordt meegenomen bij de ontwikkeling en actualisering van het opleidingsaanbod.

FMT Gezondheidszorg Nieuwsbrief

U wilt op de hoogte blijven van de technologie, wetenschap en innovatieve huisvesting in de zorg. Abonneer u daarom nu gratis op de elektronische nieuwsbrief van FMT Gezondheidszorg.
Name
Email
Secure and Spam free...