Het project ‘Sociale relaties en ICT: bevorderen van coping, autonomie en welzijn’ is één van de 6 projecten van het Nationaal Programma Gehandicapten ‘Gewoon Bijzonder’ van ZonMw die 16 september van start gaan. Het doel van het project is het sociaal leven van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen met behulp van geavanceerde technologie.

Voor het programma ontving ZonMw 70 aanvragen, waarvan er 6 zijn toegekend, waaronder het project ‘Sociale relaties en ICT’. Paula Sterkenburg, GZ-psycholoog bij Bartiméus en docent aan de VU Amsterdam: “Het is een gezamenlijk project van zorgaanbieders (ASVZ, Cordaan, Ons Tweede Thuis en Bartiméus), cliënten en cliëntvertegenwoordigers (waaronder het Prader-Willi Fonds, Stichting Down Syndroom), ICT-organisaties (Stichting Accessibility) en onderwijsorganisaties (TU/e, VU, HvA en ROC Amsterdam). Met ons project willen we sociale relaties van mensen met een beperking bevorderen met behulp van geavanceerde technologie. We gaan 3 deelprojecten uitvoeren:

  • het ontwikkelen en testen van een serious game genaamd ‘Jij & Ik’ om het mentaliserend vermogen van mensen met een licht verstandelijke beperking te bevorderen;
  • het ontwikkelen van het instrument ‘Aansluiten & Stimuleren’ voor ouders en begeleiders van mensen met een ernstig verstandelijke beperking;
  • het ontwikkelen van een ‘HiSense app’ voor ouders en begeleiders van mensen met een matig of licht verstandelijke beperking.”

Aanleren van empathie en mentaliseren
Technologie valt niet meer weg te denken in de zorg. ICT biedt veel mogelijkheden aan mensen met een verstandelijke beperking. Maar weinig ICT richt zich op het aanleren van empathie en mentaliseren, kunnen nadenken over je eigen denken en voelen en dat van andere mensen. Dit terwijl het vormen van duurzame affectieve relaties de kern is van het verbeteren van de zorg. Duurzame affectieve relaties vergroten de kwaliteit van bestaan van mensen.
Paula Sterkenburg: “We zijn blij en trots dat we met ons project mogen deelnemen aan Gewoon Bijzonder. Het sluit aan bij ons streven naar een goed leven voor mensen met een (verstandelijke) beperking, met aandacht voor meer zelfregie en participatie. Samen met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en alle partners uit het netwerk, gaan we vanaf 16 september actief en enthousiast aan de slag. Het project loopt 4 jaar, maar we verwachten tussentijds al resultaten te geven.”

Afbeelding: website Bartiméus

Bron: Bartiméus