Organisaties die werkzaam zijn in het domein Zorg kunnen vanaf nu ook digitaal praktische problemen ofwel praktijkgerichte onderzoeksaanvragen indienen via het Projectloket Zorg van Hogeschool Leiden.
De vragenlijst op de website www.hsleiden.nl/projectloketzorg helpt een bedrijf de onderzoeksvraag helder te krijgen en geeft het cluster Zorg vervolgens specifiek inzicht in de praktische problemen die bedrijven graag opgelost zien.
Het praktijkloket regelt vervolgens, in samenwerking met alle partijen, een optimale match tussen vraag, student en organisatie. Studenten van de hogeschool voeren zo elk jaar in samenwerking met docenten en lectoraten honderden praktijkgerichte onderzoeken uit bij het werkveld van de opleidingen Verpleegkunde, Fysiotherapie, Kunstzinnige therapie en Advanced Nursing Practice.
De afgelopen twee jaar functioneerde het loket al succesvol voor de opleiding Fysiotherapie. Op basis van deze goede ervaring is de werkwijze uitgerold als projectloket voor alle opleidingen van het cluster Zorg. Bedrijven krijgen op de website eventueel uitleg over de aanvraagprocedure via een heldere animatie. In een filmpje geven directeur cluster Zorg, Lucienne van Laar, Lector John Verhoef en twee fysiotherapeuten een toelichting waarom het zo belangrijk is om vanuit het werkveld onderzoeksvragen in te dienen bij Hogeschool Leiden. Vanaf nu is dat dus ook digitaal mogelijk.

Bron: Hogeschool Leiden