Technologiestichting STW en tientallen bedrijven stellen samen 24 miljoen euro beschikbaar voor vijf omvangrijke onderzoeksprogramma’s die moeten leiden tot innovatieve technologieën.
Het Radboudumc is betrokken bij twee van de vijf programma’s. Het laboratorium Kindergeneeskunde doet mee met de ontwikkeling van nieuwe bacteriële vaccins voor mens en dier en de afdelingen KNO en Cognitive Neurosciences draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe apparatuur voor de behandeling van neurologische ziekten en sensorische aandoeningen.
Infectieziekten veroorzaakt door bacteriën zijn steeds moeilijker te bestrijden, vanwege de toenemende resistentie tegen antibiotica. Door middel van vaccinatie kunnen we bacteriële infecties bij mens en dier voorkomen, maar geschikte vaccins zijn lang niet altijd beschikbaar. In het Bac-Vactory programma komt alles samen wat nodig is voor de ontwikkeling van bacteriële vaccins, van het vinden van de juiste antigenen tot en met de ontwikkeling van de formulering.
Dier & Mens
De onderzoekers kiezen in Bac-Vactory voor een zogeheten ‘One Health’-benadering. Daarin worden humane en veterinaire gezondheid verbonden. De onderzoekers bestuderen nauw verwante bacteriën die vergelijkbare infectieziekten veroorzaken bij mens en dier. Omdat het ontwikkelingstraject voor dierenvaccins sneller is, kunnen de technologische ontwikkelingen van Bac-Vactory snel tot toepassingen leiden. Succesvolle formuleringen voor dierenvaccins kunnen dienen als prototypes voor vergelijkbare vaccins tegen verwante bacteriën die vergelijkbare ziekten bij de mens veroorzaken.
Luchtweginfecties
Het Laboratorium Kindergeneeskunde Infectieziekten van het Radboudumc heeft veel expertise op het gebied van gastheer-pathogeen interacties. Marien de Jonge, hoofd van het Laboratorium : “We hebben een aantal moleculair biologische technieken ontwikkeld voor de identificatie van genen die essentieel zijn voor het infectieproces van Streptococcus pneumoniae en Bordetella pertussis (kinkhoest);  twee belangrijke bacteriële ziekteverwekkers van luchtweginfecties. Deze technieken worden in dit programma gebruikt voor het vinden van nieuwe vaccin-antigenen. Die antigenen worden door andere partners in dit project gebruikt om nieuwe vaccinformuleringen te ontwikkelen. Deze potentiële vaccins worden vervolgens getest in de verschillende infectiemodellen om de mate van bescherming te bepalen.”
Neurologische aandoeningen
NeuroCIMT richt zich op nieuwe technologieën voor een nauwkeurige diagnose en op maat gesneden behandeling van neurologische aandoeningen (herseninfarct, MS) en sensorische aandoeningen (gehoorbeperking, chronische pijn). De onderzoekers proberen, onder andere door gebruik van EEG, meer te weten te komen over de controlefunctie van het centrale zenuwstelsel. Ze gaan nieuwe methoden ontwikkelen om gedetailleerde kwantitatieve modellen te maken voor de locatie en timing van signalen in het zenuwstelsel. Daarbij zoeken ze zowel naar overeenkomsten als verschillen tussen aandoeningen in de auditieve cortex, pijnregulatie, bloeddrukregeling en bewegingssturing. Door grondige analyse hopen de onderzoekers patiënten optimaal te ondersteunen om hun autonomie te herwinnen en kwaliteit van leven te verbeteren.
Cochleair Implantaat
Binnen dit programma werkt het Radboudumc aan de verbetering van bimodale (Cochleair Implantaat & hoortoestel) en bilaterale (Cochleair Implantaat & Cochleair Implantaat) stimulatie. “Dat doen we samen met Advanced Bionics, een bedrijf dat gespecialiseerd is in neurostimulatie door middel van cochleaire implantaten”, zegt Martijn Agterberg van de afdeling Cognitive Neuroscience. Ad Snik van de afdeling KNO, die ook betrokken is bij NeuroCIMT : “Het doel van dit uitdagende project is om multimodale metingen van hersenactiviteit te gebruiken om het functioneren met de implantaten te optimaliseren.”
Het programma is tot stand gekomen dankzij intensieve samenwerking tussen universiteiten, klinische partners en bedrijfsleven. Het consortium IMDI Neurocontrol vormt daarvoor een belangrijke basis. De oprichters daarvan zijn TU Delft, VUmc, Radboudumc, LUMC, Erasmus MC en Universiteit Twente. Dankzij NeuroCIMT sluiten nu het Donders Instituut Nijmegen en UMC Utrecht zich daarbij aan.
De projecten:
A Technology Center for Bacterial Vaccines (Bac-Vactory) Programmaleider: Prof.dr. J.P.M. Tommassen (Universiteit Utrecht) Deelnemers: Stichting Immuno Valley (Zoetis, Abera Biosciences, Merial, GlaxoSmithKline), Central Veterinary Institute, Radboud Universiteit Nijmegen, Radboudumc, Vrije Universiteit Amsterdam, VUmc, Universiteit Utrecht
NeuroCIMT: Neuromodulation by Continuous and Integrated Monitoring and Treatment to improve functional outcome in neurological disorders. Programmaleider: Prof.dr. F.C.T. van der Helm (Technische Universiteit Delft) Deelnemers: TMS- International, 2M Engineering, MotekForceLink, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Twente, VUmc, Erasmus MC, Radboudumc, UMC Utrecht.
Bron: Radboudumc