“Omdat het niet zo mag zijn dat een kind wordt geopereerd door een arts die maar drie of vier intensieve en complexe orthopedische operaties per jaar doet,” aldus dr. Gert van Enk, lid van de raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek. “Omdat kinderen die extra intensieve zorg nodig hebben bij dergelijke operaties, zowel een ervaren specialist als hoogwaardige intensieve zorg moeten kunnen krijgen in een ervaren multispecialistisch team waaronder gespecialiseerde kinderanesthesiologen,” aldus drs. Cathy van Beek, lid van de raad van bestuur van het Radboudumc.

Het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek hebben op donderdag 7 juli een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om kinderen de allerbeste zorg aan te bieden op het gebied van houding en beweging (skelet-, gewrichts- en spieraandoeningen). En daarmee is een van de grootste orthopedische samenwerkingsverbanden voor kinderen in Nederland een feit.

In 2015 is binnen het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer de nieuwe Sint MaartensKinderkliniek gestart. Daartoe heeft de Sint Maartenskliniek haar zorg voor kinderen met problemen in houding en beweging verplaatst naar de locatie van het Maasziekenhuis Pantein. Om ook de zeer intensieve zorg voor deze jonge doelgroep te optimaliseren zijn toen al de eerste afspraken gemaakt over regionale samenwerking met het Radboudumc. Met als uiteindelijk resultaat de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 7 juli.

In de nieuwe overeenkomst is onder meer afgesproken hoe complexe kinderorthopedische zorg optimaal kan worden gerealiseerd. Zo beschikt Radboudumc over hoogwaardige voorzieningen op het gebied van intensieve zorg voor kinderen en ook over gespecialiseerde kinderanesthesie. Kennis en ervaring op het gebied van kinderen met problemen in houding en beweging worden door de artsen van beide ziekenhuizen nog intensiever gedeeld, waardoor in de samenwerking een hoogwaardig aanbod van alle mogelijke kinderorthopedische behandelingen wordt gerealiseerd. Zo bieden we in het kinderartsennetwerk de juiste zorg op de juiste plaats aan jonge patiënten.

Bron: Radboudumc