V&VN reageert op de uitzending van Nieuwsuur waaruit blijkt dat ouderen in het ziekenhuis liggen terwijl zij eigenlijk in een eerstelijnsbed moeten liggen en adviseert om transferverpleegkundigen beter in te zetten.
Kersten, directeur V&VN: “Wij herkennen de problematiek. Mensen komen niet of niet snel genoeg in het Eerstelijns Verblijf. En als het wel lukt is dat in veel gevallen ver van hun woonplaats. Daarmee valt het idee achter het Eerstelijns Verblijf weg: zorg in de eigen omgeving (van eigen huisarts, apotheek, paramedici en thuiszorg).
V&VN juicht het toe dat het ministerie van VWS extra geld vrijmaakt om de knelpunten op te lossen, ook op de lange termijn. Want de verkeerde beddenproblematiek is een langdurig en hardnekkig probleem. V&VN roept alle betrokken partijen op gezamenlijk een goede doorstroming van patiënten in de keten te realiseren.
Volgens V&VN zijn het de transferverpleegkundigen die meer mogelijkheden moeten krijgen om hun werk goed te doen. V&VN, waaronder de afdeling V&VN Transferverpleegkundigen, staat in nauw overleg met het ministerie van VWS om de problemen op te lossen.”