Vanaf 3 oktober wordt bij alle in-huis-reanimaties in het Erasmus MC een miniatuur hart-longmachine (een zogenaamde ECMO: extra corporele membraan oxygenatie) paraat gehouden. De ECMO zal naar schatting bij de helft van het aantal hartstilstanden, de situatie waarin het hart zelf geen bloed meer rondpompt, worden ingezet. De ECMO zorgt dan buiten het lichaam voor zuurstof in het bloed. De verwachting is dat het aantal mensen dat een hartstilstand in het ziekenhuis overleeft, hiermee zal verdubbelen. De Europese reanimatie richtlijn beveelt aan dat ECMO overwogen wordt bij reanimaties van bepaalde groepen patiënten.

De ECMO wordt bij elke reanimatie in huis overwogen. Dit kan vanaf 3 oktober, omdat er dan 24/7 intensivisten aanwezig zijn die de ECMO kunnen aanleggen. Het afgelopen jaar is het personeel daartoe opgeleid.

Minder schade
Door het bloed buiten het lichaam van zuurstof te voorzien, nog voordat het hart weer op gang komt en zelf het zuurstofrijke bloed rondpompt, is de verwachting dat de patiënt minder schade aan zijn hartstilstand overhoudt. Uit buitenlandse onderzoeken is dit al gebleken: het percentage overlevenden steeg van 15 naar 30% bij mensen die in het ziekenhuis een hartstilstand kregen. In grote Europese steden wordt de ECMO al mobiel in ambulances toegepast. Ook daar worden meer mensen in leven gehouden dan bij reanimaties zonder ECMO. Van patiënten die ondanks de reanimatie en ECMO onverhoopt overlijden, blijven de organen beter geschikt voor donatie.

Voordat ECMO wordt toegepast, moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo is er onder andere een leeftijdsgrens, moet de patiënt vóór zijn ziekenhuisopname of –bezoek zelfredzaam zijn geweest en moet de hartaanval waargenomen zijn door omstanders.

Bron: Erasmus MC