Woensdag 1 juli is publiekelijk bekend gemaakt dat het UMC Utrecht zijn aanbesteding voor medische hulpmiddelen moet stopzetten. De semipublieke instelling wilde kostenbesparing realiseren door in één keer een aanbesteding te doen voor een grote groep medische hulpmiddelen. De rechter heeft bepaald dat dit niet mag. Daarom heeft het UMC Utrecht de aanbesteding stopgezet.
Het UMC Utrecht heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om medische hulpmiddelen tegen een zo laag mogelijke prijs in te kopen. In het buitenland wordt aanzienlijk minder betaald voor exact dezelfde hulpmiddelenartikelen. Door één aanbesteding te doen voor verschillende medische hulpmiddelen, wilde het UMC Utrecht de markt openbreken.
“Wij zijn er, om mensen zo goed mogelijke zorg te bieden én om ervoor te zorgen dat dit betaalbaar is. Medische hulpmiddelen zijn een grote kostenpost in de zorg; de stap die we hebben gezet, was bedoeld om geld te kunnen besparen,” aldus Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur. “Daarmee zouden we de zorg goedkoper kunnen maken. Echter, we moeten en willen ons aan de regels houden. Nu we dit vonnis van de rechter hebben gekregen, zetten we de aanbesteding stop. En gaan we op zoek naar alternatieven om te werken aan onze doelstelling: de best mogelijke zorg tegen een zo goed mogelijke prijs.”
UMC Utrecht is een semi-publieke instelling zonder winstoogmerk met ruim 11.000 werknemers en een omzet van ruim 1 miljard euro.