Steeds meer gebouwen in de zorg, zoals ziekenhuizen en verzorgingscentra, verduurzamen hun energievoorziening met hulp van bodemenergie. Hun klimaatinstallatie wordt gevoed door een WKO-systeem waarbij een warmtepomp duurzame warmte en koude opwekt. Maar een ziekenhuis of zorgcentrum is geen woning en ook geen kantoorgebouw. De exploitatie van een WKO in een complexe omgeving als een ziekenhuis kent dan ook specifieke uitdagingen. Hoe beheer en exploiteer je een bodemenergiesysteem als centraal middelpunt in bijvoorbeeld een ziekenhuis? Dit is de centrale vraag waarop de sprekers tijdens deze middag een antwoord zullen geven.

Dagvoorzitter Henk van Zoelen interviewt Paul Kolsters, teamleider Techniek & Onderhoud van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis. Kolsters vertelt onder meer hoe het ETZ tot haar goed draaiende WKO-systemen is gekomen. In totaal heeft het ETZ drie WKO-systemen waarvan de eerste al sinds 1995 (één van de eerste in Nederland) in bedrijf is en de laatste in 2012 is gerealiseerd. Bij het ETZ is dus een schat aan ervaring aanwezig.

Ook Els Sonnemans van het RadboudUMC in Nijmegen en Jack Suijkerbuijk van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch verzorgen samen een presentatie met de titel ‘Tips en hot topics van ervaren WKO-beheerders’. Zij gaan in op hetgeen ze hebben geleerd, wat echt belangrijk is om aandacht aan te schenken, en hoe zij dat hebben georganiseerd en hoeveel tijd het vraagt.

Wim van Houdt van Tergooi Hilversum gaat in op de ontwerpstrategie voor koude en warmte opwekking voor hun nieuw te bouwen ziekenhuis. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van een nieuw software programma dat juist het dynamisch gedrag in kaart brengt. Hierdoor kregen zij inzicht in de jaarlijkse warmte en koude vraag, rekening houdend met het veranderende klimaat. Sleutelrol bleek de juiste afstemming tussen warmtapwatervraag en de constante koelvraag voor de medische apparatuur.

Verder verzorgt Mark Raaijmakers, Business Consultant Energy bij ENGIE Utility Partners (voorheen werkzaam als adviseur bij MMC), twee presentaties. In de eerste presentatie gaat het om een rentabiliteitsstudie bij het Maxima Medisch Centrum. Hij gaat in op de vraag hoe de installaties samenwerken, of er synergie wordt behaald en of de systemen een goede wisselwerking op elkaar hebben. De tweede presentatie is technischer en behandelt het ontwerppakket ‘front end engineering’ (FEED). Daarmee kun je in een ontwerp afwegingen onderbouwen met TCO-berekeningen en business case. Vervolgens leg je alles vooraf vast in een programma van prestatie (KPI’s) en een programma van eisen.

Na de presentaties en een pauze is er volop ruimte om tijdens twee discussierondes met de verschillende sprekers in gesprek te gaan en uitgebreid te discussiëren over de informatie die zij in hun presentaties voordroegen. De middag wordt afgesloten met een terugkoppeling, een netwerkborrel en een rondleiding langs de WKO-installatie van het ETZ in Tilburg.

Datum: 25 april 2019 | 12:30 – 18:00
Locatie: ETZ , Elisabeth Ziekenhuis , Hilvarenbeekseweg 60, Tilburg

Meer informatie