Reguliere zorg in februari minder sterk afgeschaald dan voorheen

Ook in de maand februari hebben minder verwijzingen plaatsgevonden in de zorg. De afgelopen maand hebben huisartsen in Nederland gemiddeld 17% procent minder verwijzingen en aanvragen diagnostiek gedaan naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken dan verwacht op basis van pre-corona data. Landelijke cijfers, afkomstig van zorgplatform ZorgDomein, laten zien dat de hoeveelheid uitgestelde medisch specialistische zorg sinds de start van de corona pandemie in maart 2020 nu is opgelopen tot bijna 1,8 miljoen verwijzingen.

Afgelopen maand deden huisartsen 587.813 verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar ziekenhuizen en specialistische zorg. Dat zijn 123.258 verwijzingen en aanvragen minder dan in normale omstandigheden deze maand wel zou zijn gebeurd. Waar in januari nog 1 op de 4 verwijzingen (23%) niet doorging, hebben in februari nog maar 17% van de verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) geen doorgang gevonden. In de laatste week van februari is bovendien het aantal verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar medisch specialistische zorg dat geen doorgang heeft gevonden, gedaald tot 7%. Hiermee lijken de eerste voorzichtige stappen in de zorg gezet te worden terug naar het oude niveau. De komende weken moet blijken of deze trend zich doorzet.

Verschil ziekenhuizen en zelfstandige klinieken
Opvallend is dat zelfstandige klinieken zowel in de maand januari als februari 15% minder verwijzingen hebben ontvangen dan verwacht. Bij ziekenhuizen ging het in januari om 25% minder verwijzingen dan verwacht, waar dit aantal in februari gedaald is tot 18% minder dan verwacht. Het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen gaat dus langzaam weer richting de verwachte waarde, waar dit bij zelfstandige klinieken op hetzelfde aantal blijft zitten.

Inzicht voor huisartsen
Om zo veel mogelijk patiënten te voorzien van de zorg die zij nodig hebben, is het noodzakelijk dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald en waar deze nog wel doorgang vindt. ZorgDomein biedt dit inzicht aan nagenoeg alle huisartsen. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen de toegangstijden tot op het niveau van elk specifiek zorgaanbod, oftewel behandeling passend bij de zorgvraag, goed tonen op ZorgDomein. Daarnaast worden huisartsen en zorgaanbieders geholpen om bij het aanvragen van zorg de urgentie te classificeren conform onderlinge afspraken. Twee eenvoudige stuurwielen om de vraag goed te kunnen dirigeren.