Dicht bij huis herstellen na stamceltransplantatie
Jacqueline Melis (cliëntenraad MMC en zelf patiënt) en Laurens Nieuwenhuizen (internist-hematoloog MMC). Foto: Maximá MC

Máxima MC (MMC) biedt voortaan nazorg aan patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan. Hierdoor kunnen zij na deze behandeling dicht bij huis en in de buurt van hun naasten herstellen. Eerder verbleven patiënten na deze behandeling in Maastricht UMC+, waar de stamceltransplantatie plaatsvindt.

Een stamceltransplantatie vindt onder andere plaats bij mensen met bloed- en beenmergziekten, zoals multiple myeloom en acute leukemie. MMC gaat nazorg bieden aan patiënten die een autologe stamceltransplantatie krijgen, waarbij worden de eigen stamcellen geoogst en later teruggegeven. De nazorg van dit behandeltraject is intensief en vanwege een sterk verminderde weerstand verblijven patiënten doorgaans langere tijd in het ziekenhuis.

Juiste zorg op de juiste plek
Internist-hematoloog Laurens Nieuwenhuizen is blij met deze ontwikkeling: “Onder het motto ‘dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet’ maken onze patiënten voortaan alleen voor de stamceltransplantatie een uitstapje naar Maastricht UMC+. Als alles goed gaat, komt de patiënt één dag na de stamceltransplantatie terug naar MMC voor de nazorg. Op de afdeling hematologie zijn een aantal isolatiekamers beschikbaar waar patiënten gemiddeld twee tot drie weken verblijven. Dat is voor patiënt, familie maar ook het behandelend team erg prettig.”

Vertrouwde omgeving
Jacqueline Melis maakt deel uit van de cliëntenraad van MMC en onderging eerder zelf een stamceltransplantatie ondergaan. “In de meest kwetsbare periode in de behandeling is het fijn om vertrouwde gezichten aan je bed te hebben. Mijn gehele behandeling vindt plaats in MMC, dan bouw je een band op met het ziekenhuis. Daarnaast is mijn ervaring dat je in MMC écht betrokken wordt bij de behandeling. Daarom maak ik me binnen de cliëntraad hard voor het onderwerp ‘samen beslissen’. Dat het gelukt is om de nazorg in MMC te bieden, is een groot compliment voor het ziekenhuis. Het bevestigt voor mij dat je op een professionele plek geholpen wordt.”

Máxima MC verwacht de nazorg aan ongeveer twintig patiënten per jaar te kunnen gaan bieden.