Momenteel worden alle afdelingen van het Máxima Medisch Centrum (MMC) in Veldhoven onder handen genomen om het ziekenhuis te moderniseren. Voor de OK’s en de dagbehandeling is dit voorjaar de nieuwbouw gestart. “Een enorme transitie.”

Het betreft een midlife renovatie van het inmiddels ruim 25 jaar oude ziekenhuis. “Eerder al werd de locatie Eindhoven gerevitaliseerd. In Veldhoven is gekozen voor volledige renovatie”, aldus Pierre Veenman, manager Vastgoed en Huisvesting. Renovatie bleek voor de OK’s geen optie. “Toen het MMC in de jaren 80 gebouwd werd, was er sprake van een zogeheten EVI, een exploitatieverlagend initiatief. We gingen van 600 naar 500 bedden, maar het ontwerp was nog te duur. Uiteindelijk is overal minimaal 10 procent beknibbeld op de maten, ook in het OK-gebouw. Daar zit dus geen enkele rek in, wat de toekomstwaarde onder druk zette.”

Wil Speetjens, manager Zorggroep OK en Dagbehandeling beaamt dit. “Op de plaats zelf konden we de OK moeilijk renoveren, omdat er in de breedte geen ruimte was. Toen uit de risico-inventarisatie bleek dat veiligheid een issue zou worden en er bovendien heel veel bouwfasen aan te pas zouden komen, hebben we gekozen voor nieuwbouw.” De acht nieuwe OK’s – één meer dan in de huidige situatie – komen op de eerste verdieping. Alle leveranties gaan voortaan direct naar de tweede verdieping en niet langer via het OK-complex. “Vanuit het oogpunt van kwaliteit willen we hotfloor en secundaire processen uit elkaar halen om een maximale scheiding tussen schoon en vuil aan te brengen. Bovendien is het veel overzichtelijker.”

Gedragen inrichting
Met de nieuwe OK’s is het MMC op de toekomst voorbereid en geeft het tevens invulling aan het streven het meest innovatieve ziekenhuis van Nederland te willen zijn. “De zes klasse I prestatieniveau 1 OK’s krijgen alle een eigen steriele opdekruimte. Daarnaast is er daglichttoetreding in alle OK’s. Onderzoek wijst uit dat dit het dag- en nachtritme van patiënten gunstig beïnvloed en ook delier tegengaat”, zegt Speetjens. “Verder komt er een hybride OK en bereiden we tijdens de bouw de achtste OK voor op robotchirurgie.”

Het programma van eisen (PvE) voor het ontwerp van de nieuwe OK’s is opgesteld in nauwe samenspraak met artsen en medewerkers. “In mock-up sessies zijn operaties nagespeeld. Daarnaast is het hele complex in een BIM-model gezet en is op basis van de afmetingen gekeken naar ruimtebeslag en is de optimale inrichting bepaald. Ook dit hebben we met alle gebruikers doorlopen, tot op stopcontactniveau toe”, vertelt Veenman. “Verder hebben we kwartiermakers aangesteld die input voor het PvE ophaalden in de organisatie en medewerkers meenamen in het proces.” Een zinnige exercitie, stelt Speetjens: “We hebben alles gesimuleerd, plaatsing van de apparatuur, van de chirurg en het team. Uitgangspunt was zo min mogelijk bewegingen voor de patiënt en voldoen aan de vigerende normering. Het resulteerde bovendien in een inrichting die gedragen wordt door de gebruikers.”

Geïntegreerde interactie
De dagbehandeling kent een innovatief concept: op de begane grond komt zowel de dagbehandeling als een preoperatieve opnameafdeling. “Voorheen kwamen patiënten die geopereerd werden ’s ochtends vroeg om 7.00 uur op een afdeling aan, waar het dan vaak nog donker was. Dat verstoort het proces op die afdeling. Het betekent ook dat patiënten zich twee keer moeten melden, één keer op de afdeling en één keer bij de preoperatieve opnameafdeling”, aldus Speetjens. “Om patiënten een gastvrijere ontvangst te bieden, is in de nieuwe situatie de interactie geïntegreerd in één administratieve intake op de preoperatieve opnameafdeling. Daar kunnen ze tot het moment van de operatie in een verblijfsruimte wachten en hoeft er niet direct een bed gereserveerd te worden. De patiënt wordt pas patiënt als hij op het laatste moment in een bed wordt vervoerd. Een logische en patiëntvriendelijke oplossing, waarbij de patiënt sneller het proces kan doorlopen.”

Een andere vernieuwing is de integratie van de dagbehandeling met de kinderdagbehandeling. Kinderzorg is een speerpunt van het MMC; het ziekenhuis heeft een Vrouw Moeder Kind-centrum en voldoet aan de standaarden van de Golden Smiley voor kindgerichte zorg van de landelijke vereniging Kind en Ziekenhuis. “In de nieuwbouw komt er in de dagbehandeling naast de afdeling voor volwassenen een aparte afdeling voor kinderdagbehandeling. We willen het zo organiseren dat kinderen niet hoeven te wachten. Een ander streven is hen niet te confronteren met zieke volwassenen”, verklaart Speetjens. Voor de verkoeverkamer geldt hetzelfde principe: ook hier komt een aparte ruimte voor kinderen. “Voor volwassenen komen er in de verkoever gescheiden compartimenten om patiënten meer privacy te bieden. De zichtlijnen zijn zodanig dat het verplegend personeel het overzicht behoudt.” Tot slot realiseert het MMC in de verkoeverruimte een family centred Care kamer, waar vader, moeder en kind samen kunnen verblijven na een keizersnede.

In het kader van gastvrijheid zijn in het ontwerp ook een atrium en een binnentuin opgenomen. “Die worden beeldbepalend voor het hele gebouw en moeten zorgen voor een veel prettigere omgeving voor patiënten, bezoekers en personeel”, verklaart Veenman. Als alles volgens planning verloopt, vindt volgend jaar zomer de validatie van de OK’s plaats en kan najaar 2018 het nieuwe OK-complex in gebruik worden genomen. “We hebben nog een jaar de tijd om de processen te tweaken, zodat ze in de nieuwe situatie zo veel mogelijk gaan werken zoals wij bedacht hebben. Het zal een enorme transitie betekenen”, besluit Speetjens.

Tekst: Wilma Schreiber

Bron: FMT Gezondheidszorg