Wat gebeurt er met de kwaliteit van de zorg en de kosten als je digitale technologieën beschikbaar stelt? Hoe worden innovaties op de werkvloer gebruikt? Kennis ontwikkelen over het gebruik van slimme monitortechnologie en beslissingsondersteuning door verpleegkundigen, paramedici en medici in het ziekenhuis. Dat is het doel van het lectoraat Decision Support: who CAREs?. Op vrijdag 15 september is dr. Angelique Dierick geïnstalleerd als lector op dit onderzoeksonderwerp. Dierick is verbonden aan het Catharina Ziekenhuis, Fontys Paramedische Hogeschool en Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid.

Dit lectoraat gaat over het gebruik en effect van een vorm van technologie, namelijk decision support, dat betekent: ‘ondersteuning van besluitvorming’. Het geeft zorgprofessionals en patiënten intelligent gefilterde informatie, die vervolgens gebruikt kan worden om de besluitvorming tijdens behandeling of zorgverlening te ondersteunen. Als decision support op de juiste manier wordt ingezet, levert dit direct voordelen op zoals het voorkomen van fouten, betere kwaliteit van zorg en een efficiëntere zorgverlening.

Uniek lectoraat
“De kracht van dit unieke lectoraat zit hem vooral in het gezamenlijk optrekken van het werkveld, het onderwijs en het bedrijfsleven”, aldus Angelique Dierick. Haar lectoraat vormt een samenwerkingsverband tussen de hogescholen Mens en Gezondheid en Paramedische van Fontys en het Catharina Ziekenhuis, en het werkt intensief samen met de TU/e en de industrie. Voor het Catharina Ziekenhuis is dit, naast een groot aantal aangestelde hoogleraren, het eerste lectoraat.

“Terwijl in de wetenschap de focus ligt op de ontwikkeling van nieuwe technologie, vraag ik me juist af hoe je die techniek in de praktijk gaat toepassen en hoe zorgverleners het gebruik van techniek ervaren”, aldus Dierick.

‘Moeilijke prikkers’
Eén van de betrokken onderzoekers is Rick van Loon, anesthesiemedewerker. Zijn ultieme doel is dat geen enkele patiënt meer ‘misgeprikt’ wordt. Hij onderzoekt of het mogelijk is om de aanwezigheid van een moeilijke ader te voorspellen op basis van een zelf ontwikkeld en gevalideerd risico-schaal en de inzet van echografie bij de patiënt. Op basis van deze resultaten wil hij bepaalde technologie inzetten bij het prikken. Het onderzoek richt zich dan ook op de toepassing van deze techniek door medewerkers op de werkvloer. De impact van deze studie is groot, omdat het de kwaliteit van zorg voor de patiënt verbetert, een uitbreiding van vaardigheden bij verpleegkundigen en studenten betekent en in de praktijk tijdwinst oplevert.

Bron: Catharina Ziekenhuis

Foto: Catharina Ziekenhuis

Fotobijschrift: dr. Angelique Dierick