Na een lange en grondige voorbereiding is Rijndam Revalidatie klaar voor het gebruik van het Revalidatie Elektronisch Patiëntendossier (R-EPD).

Alle locaties gaan het komend jaar hun papieren dossiers vervangen door een elektronisch dossier.Het R-EPD is procesmatig ingericht en volgt de patiënt het hele proces. Vanaf de eerste verwijzing tot en met de nazorg. Met het R-EPD wordt het voor artsen en behandelaren mogelijk om alle medische informatie van patiënten digitaal op te slaan, te raadplegen en (intern) met elkaar te delen. Dat betekent een nog betere communicatie tussen artsen en behandelaren onderling én met de patiënt.
De gegevens van patiënten in het R-EPD worden niet met andere zorgverleners buiten Rijndam uitgewisseld. Tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is door de patiënt. Het is voor de patiënt uiteraard wel mogelijk om het eigen dossier in te zien.
Het R-EPD wordt gefaseerd ingevoerd. Vanaf mei 2016 maken alle locaties van Rijndam gebruik van het R-EPD. Voor vragen kan er een e-mail gestuurd worden naar repd@rijndam.nl.
Bron: NVZ Nieuwsbrief