Philips en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen maken bekend dat zij een 10-jarig technologiepartnerschap hebben gesloten.

De vergaande samenwerking voor innovatieve medische technologie en planning- en adviesdienstverlening heeft als doel de kwaliteit en efficientie van de patientenzorg van het WZA structureel te optimaliseren en flexibel in te kunnen spelen op de veranderende vraag naar gezondheidszorg in de regio en daarbuiten.
De Philips-technologie gaat op de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van het WZA een rol spelen in de diagnostiek en behandeling van medische aandoeningen. Philips levert onder meer zijn CT-technologie, echografiesystemen en mobiele roentgensystemen voor op de operatiekamers van het WZA. Het ziekenhuis beschikt al over een MRI-scanner van Philips.
“Het Wilhelmina Ziekenhuis is een vooruitstrevend ziekenhuis dat continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De overeenkomst geeft ons enerzijds de zekerheid dat we structureel toegang hebben tot de nieuwste technologische zorginnovaties waarmee we onze patienten beter en
sneller kunnen helpen, anderzijds de waarborg van kostenbeheersing voor de lange termijn,” zegt Boudewijn Ponsioen, voorzitter van de raad van bestuur van het WZA. “Het is daarmee een belangrijke stap om onze positie als kwalitatief hoogstaand regionaal ziekenhuis te versterken.”
“We gaan toe naar nieuwe modellen van dienstverlening in de samenwerkingen die we hebben met ziekenhuizen. Modellen die inspelen op een snel veranderend zorglandschap, waarin een hoge kwaliteit zorg, aanvaardbare kosten en een snel toenemende en veranderende zorgvraag met elkaar moeten worden
gecombineerd,” aldus Henk Valk, General Manager van Philips Healthcare Benelux. “We streven naar maximale aansluiting tussen de zorgvraag en de benodigde capaciteit over een langere periode.”

Philips heeft steeds meer meerjarensamenwerkingen met ziekenhuizen: inmiddels al meer dan 35 wereldwijd. Binnen Nederland heeft Philips nu 9 grote partnerschappen.
Verminderen röntgenstraling
Het WZA zet met het technologiepartnerschap en de aanschaf van de nieuwste systemen onder meer een belangrijke stap in het verminderen van de hoeveelheid roentgenstraling, waarmee de kwaliteit en veiligheid van de zorg verder kunnen worden verbeterd. Zo wordt de interventiekamer van het WZA
uitgerust met Philips’ AlluraClarity technologie, waarmee de hoeveelheid roentgengstraling tot 83% kan worden verminderd. Ook voor onderzoek met een CT-scanner is straks minder straling nodig, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Minder straling is voor alle patienten
belangrijk, maar vooral voor jongvolwassenen en voor patienten die langdurige en complexe ingrepen moeten ondergaan of die vaker moeten terugkomen voor onderzoek en behandeling. Daarnaast is het gebruik van minder straling van belang voor de radiologiemedewerkers van het ziekenhuis.
ö