BeterDichtbij foto patiënt met telefoon
Foto: Beter Dichtbij

Deze maand startte Merem Medische Revalidatie (op locatie Flevoziekenhuis) met BeterDichtbij. Dit is een gratis app die direct contact tussen patiënt en zorgverlener mogelijk maakt. Het is daarbij ook een makkelijke en veilige manier van communiceren. Het digitale communicatiemiddel wordt al langer ingezet in de zorgsector.

Bauke Boezeman, manager Zorglogistiek bij Merem, vertelt: “De applicatie wordt al door veel ziekenhuizen en huisartsen in Nederland gebruikt om met patiënten op een Whatsapp-achtige manier te communiceren. Wij zijn ontzettend trots dat we als eerste revalidatiecentrum in Nederland nu ook BeterDichtbij inzetten. Na een evaluatie hoe de ervaringen zijn en waar nog verbeterpunten liggen, zullen we de applicatie Merem-breed verder uitrollen.”

Medisch en praktisch

Het contact kan medisch van aard zijn en loopt dan via een arts, behandelaar of verpleegkundige, maar er zijn natuurlijk ook allerhande praktische vragen die je als patiënt kunt hebben. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: ‘Kan mijn partner mee naar de afspraak komen?’ of ‘Waar kan ik parkeren?’ Dit zijn vragen die prima door het secretariaat beantwoord kunnen worden en nu nóg makkelijker via BeterDichtbij. Het is heel snel schakelen en dat wordt door alle partijen als ontzettend prettig ervaren. De applicatie wordt bij Merem ingezet op het medisch secretariaat, afdeling planning en in de behandeldienst. “Zo creëren wij persoonlijk contact waar en wanneer de patiënt dat wil”, aldus Susanne van Vegten (voorzitter Raad van Bestuur Merem).

Bron: Persbericht