Er komt een landelijke databank waarin de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten verzamelen.
Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en de zorgverzekeraars CZ en Zilveren Kruis hebben een intentieverklaring voor de ontwikkeling van deze Landelijke Databank Uitkomstmaten ondertekend.
Partijen verklaren zich met de ondertekening bereid om de plannen voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten verder uit te werken. Partijen dragen voor de uitwerking van de plannen gezamenlijk de startkosten. In de Landelijke Databank Uitkomstmaten zullen de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten opnemen. Zo ontstaat een grote databank met allerlei gegevens over de behandelingen en de resultaten. Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: “Ik ben er trots op dat we met alle partijen de handen ineenslaan om tot een Landelijke Databank Uitkomstmaten te komen. De databank biedt de revalidatie-instellingen de mogelijkheid om te benchmarken. Ze zien precies waar ze staan ten opzichte van anderen in de sector. Dat stimuleert instellingen tot verdere kwaliteitsverbetering.” Revalidatie Nederland faciliteert met de databank haar leden en kan met behulp van de gegevens uit de databank extern verantwoording afleggen over de geleverde kwaliteit.
Ook de betrokken zorgverzekeraars zijn enthousiast over de Landelijke Databank. Robbert Huijsman van Zilveren Kruis: “De registratie levert een schat aan kwaliteitsinformatie op. Daarmee kan de revalidatiesector zichzelf verbeteren. Dit is goed voor hun patiënt, onze verzekerde. Via zorginkoop willen we de verbeteringen stimuleren, maar willen we ook dat onze verzekerden goede keuze-informatie krijgen.”
Revalidatie Nederland is de branchevereniging van de revalidatie-instellingen in Nederland. Alle twintig revalidatiecentra, veertien revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en drie zelfstandige behandelcentra zijn lid. Hiermee vertegenwoordigt Revalidatie Nederland vrijwel de gehele medisch specialistische revalidatiesector. De leden van Revalidatie Nederland vormen een landelijk dekkend netwerk voor medisch specialistische revalidatiezorg.
Bron: Revalidatie Nederland