Het Nederlands wetenschappelijk kankeronderzoek geldt als vooraanstaand in de wereld, maar de resultaten uit huidig onderzoek moeten nóg sneller vertaald worden naar betere diagnose en behandeling van mensen met kanker. Daarom wordt er naar een nieuw virtueel topinstituut  toegewerkt. De ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de topsector Life Sciences & Health ondersteunen de ambitie om tot dit instituut te komen. 5 toponderzoekers uit verschillende onderzoeksinstellingen schrijven hiervoor nu een wetenschappelijke strategie. Over 10 jaar werken 1000 onderzoekers voor dit instituut. Om deze ambitie te verwezenlijken is er 25 miljoen euro per jaar nodig. Dit bedrag wordt aangevuld vanuit bestaande infrastructuur (onderzoekers en middelen) ter waarde van 50 miljoen euro per jaar.

“Wanneer we de beste wetenschappers samenbrengen in een instituut van wereldformaat waarin het allerbeste grensverleggende onderzoek wordt gedaan, zijn we in staat om behandelingen beter en sneller naar de patiënt te brengen”, aldus Michel Rudolphie, directeur KWF Kankerbestrijding.

Topinstituut: excellentie verenigd, impact verzekerd.
Het topinstituut is een uniek, autonoom instituut, met een eigen visie, missie, ambitie en strategie. Elk jaar krijgen meer dan 100.000 Nederlanders kanker. Ruim 60% van deze patiënten overleeft de ziekte, 5 jaar na de diagnose. Het instituut beoogt de grenzen van wetenschappelijk kankeronderzoek te verleggen met als uiteindelijk doel kanker beter te behandelen, door meer effectieve behandelingen en diagnoses mogelijk te maken. De visie is dat dit topinstituut meer uit het wetenschappelijk onderzoek kan halen dan nu het geval is.

Werkwijze topinstituut
Het instituut is opgebouwd uit teams die fysiek gevestigd zijn in bestaande onderzoeksinstellingen. De verschillende onderzoeksteams gaan samen het ‘commitment’ aan om kanker te begrijpen en te bestrijden. Dat doen ze door gebruik te maken van het volledige arsenaal aan technologieën en door prangende onderzoeksvragen vanuit meerdere invalshoeken tegelijkertijd te benaderen. Dit maakt het instituut tot een uniek initiatief in Nederland.

Om kanker multidisciplinair te kunnen aanpakken en internationaal tot de absolute wereldtop te kunnen behoren, wordt gestreefd naar  1000 onderzoekers die zich  nog meer kunnen focussen op hun onderzoek. Dat kan omdat zij in dit instituut zijn uitgerust met voldoende basisfinanciering, voor een langere periode, en toegang hebben tot adequate infrastructuur en de beste technologieën.

Valorisatie
Een uniek aspect van dit topinstituut is de samenwerking tussen onderzoekers en een team van valorisatie-experts. Deze in oncologie gespecialiseerde professionals kunnen de noodzakelijke verbinding leggen tussen onderzoekers, ondernemers, beleidsmakers en kapitaalverschaffers. Zo zorgen ze ervoor dat de wetenschappelijke doorbraken uit onderzoek niet alleen in vakbladen als Nature en Science te lezen zijn, maar ook zo snel mogelijk worden doorvertaald naar nieuwe diagnostiek en innovatieve therapieën. Dat brengt innovatieve producten, diensten en behandelmethodes sneller bij de patiënt.

De 5 topwetenschappers
Zeer belangrijk  is de wetenschappelijke strategie van het nieuwe topinstituut. Deze strategie wordt op dit moment ontwikkeld door Nederlands beste fundamenteel oncologisch onderzoekers die allemaal  tot de wereldtop behoren. Deze zogenaamde ‘founding scientists’ zijn:

  • René Bernards (NKI/AVL, Amsterdam)
  • Anton Berns (NKI/AVL, Amsterdam)
  • Hans Bos (UMC Utrecht)
  • Hans Clevers (Hubrecht Instituut, KNAW  Utrecht)
  • Jan Hoeijmakers (Erasmus MC, Rotterdam)

Bron: KWF