Rijnstate en Siemens Healthineers hebben recent een samenwerkingscontract voor een vernieuwend laboratorium getekend. Dat laboratorium vervangt in 2019 de apparatuur in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van Rijnstate, waarmee  zo’n 70 procent van de bloed- en urine-analyses waarvan de uitslagen snel bekend moeten zijn, worden uitgevoerd.

Sneller en betrouwbaarder testen

Vanaf april 2019 beschikt het KCHL over de apparatuur. Bloedbuizen worden dan via de buizenpost vanuit het hele ziekenhuis naar het laboratorium getransporteerd, waar deze automatisch worden aangeboden aan een robotstraat. Ook de analyse gebeurt vervolgens automatisch. Testen kunnen zo aanzienlijk sneller en betrouwbaarder worden verwerkt.

Harm de Waard, klinisch chemicus en specialist-manager KCHL bij Rijnstate, verwacht dat het laboratorium verbeteringen van het proces met zich meebrengt én voordelen oplevert voor de patiënt: “Bij de inrichting van het nieuwe laboratorium zijn voor ons een snellere doorlooptijd tussen bloedafname en resultaat, continuïteit van ons proces en analytische betrouwbaarheid van essentieel belang. De oplossing van Siemens Healthineers biedt ons dit. De snelheid van diagnostiek neemt substantieel toe en voorkomt onnodige wachttijden in het behandeltraject voor patiënten en aanvragers.”

Fotobijschrift: De ondertekening van het contract met vertegenwoordigers van Rijnstate en Siemens Healthineers.

Bron: Rijnstate