De European Society for Medical Oncology (ESMO) heeft  een prestigieuze award uitgereikt aan Rijnstate.
De award, die geldt als accreditatie, is een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologische en palliatieve zorg van een hoog niveau. Rijnstate is één van de twaalf Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie in ontvangst mocht nemen.
Om in aanmerking te komen voor een ESMO-accreditatie moet een ziekenhuis voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria. Voorbeelden daarvan zijn een doorlopend (na)scholingsprogramma voor palliatieve zorg bij oncologische patiënten en wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van palliatieve zorg. Internist-oncoloog Maurice van der Vorst heeft tijdens het jaarlijkse ESMO-congres in Wenen namens Rijnstate de award in ontvangst genomen: “De ESMO-award is een belangrijke erkenning. Wij zijn trots dat onze palliatieve zorg succesvol is en dat we hiervoor deze internationale accreditatie krijgen. Kwaliteit van leven staat centraal in onze palliatieve zorg. Dat kunnen we alleen realiseren dankzij multidisciplinair teamwerk tussen het Rijnstate Oncologisch centrum, het team Ondersteunende & Palliatieve zorg van Rijnstate en een goede samenwerking met huisartsen en de palliatieve thuiszorg.”

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is zorg die geboden wordt aan mensen bij wie geen genezing mogelijk is. Dit zijn met name mensen met een terminale vorm van kanker. Palliatieve zorg kan echter ook waardevol zijn en ingezet worden voor mensen met een ernstige ongeneeslijke ziekte die nog een aanzienlijke levensverwachting hebben. Denk hierbij aan mensen met COPD, dementie, herseninfarct of hartfalen.

Wat doet Rijnstate aan palliatieve zorg?
Het Rijnstate Centrum voor Ondersteunende & Palliatieve zorg adviseert en begeleidt jaarlijks zo’n 700 patiënten en hun naasten hoe om te gaan met klachten zoals pijn, misselijkheid, kortademigheid, slapeloosheid of angst. Het centrum bestaat uit oncologen, een klinisch geriater, pijnspecialisten, een radiotherapeut, een psycholoog en een geestelijk verzorger. Spin in het web zijn echter de verpleegkundig specialisten. Zij vormen het vaste gezicht en aanspreekpunt voor de patiënt en zijn naasten. Ook zorgen ze ervoor dat er bij ontslag contact is met de huisarts en het palliatieve thuisteam zodat er een goede overdracht is. Continuïteit in de palliatieve zorg is namelijk cruciaal.
Alliantie Regionale Topzorg
Rijnstate werkt voor een aantal complexe behandelingen, met name op het gebied van kanker, samen met het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Dit doen we onder de naam Alliantie Regionale Topzorg, ook wel A.R.T.Z genoemd. De samenwerking verbetert de kwaliteit van zorg doordat we expertise delen. In de nabije toekomst gaan de ziekenhuizen ook samenwerken op het gebied van palliatieve zorg.
Lees meer over onze palliatieve zorg