Foto: Rivas en DrechtDokters

Rivas Zorggroep en DrechtDokters, een eerstelijnsorganisatie in de regio Drechtsteden, zijn gestart met een pilot op het gebied van ouderenzorg. Gedurende een jaar zal er bij drie huisartsenpraktijken een specialist ouderengeneeskunde voor één dagdeel per maand worden ingezet. Het doel is om te onderzoeken of en op welke manier de verbinding tussen deze twee zorgprofessionals het beste werkt.

Nederland vergrijst en het aantal ouderdomsziekten neemt toe. De druk op de eerste- en tweedelijn wordt daardoor groter, terwijl de wachtlijsten al groeien. Daarnaast speelt een tekort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. De zorgkosten worden alleen maar hoger. Kortom: tijd voor actie.

Speerpunt Duurzame Zorg

Rivas heeft begin dit jaar de visie Rivas 2030 gelanceerd, waarin Duurzame Zorg één van de speerpunten is. DrechtDokters heeft het Regioplan Zorg voor Ouderen als leidraad voor toekomstbestendige ouderenzorg. Beide partijen bundelen nu hun krachten om een intensievere samenwerking tussen de huisartsen van DrechtDokters en specialisten ouderengeneeskunde van Rivas te onderzoeken.

‘Samenwerking belangrijker dan ooit’

“Met alle uitdagingen die de zorg op zich af ziet komen, is samenwerking in de regio belangrijker dan ooit. We zijn dan ook blij om in deze pilot te kunnen ontdekken op welke manier wij de expertise van onze specialisten ouderengeneeskunde dichter bij de inwoners van onze regio kunnen brengen”, aldus Suzan Kooy, manager Geriatrisch Onderzoeks- en Advies Centrum bij Rivas. “We kijken ernaar uit om de bevindingen van de betrokken huisartsenpraktijken en specialisten ouderengeneeskunde te horen” aldus Annette Keereweer van DrechtDokters. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door zorgverzekeraar VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Bron: Persbericht.