Louwes Lab - Afbeelding herontwikkeling kruisgebouw Slotervaart

Alle zorg- en welzijnsopleidingen van mbo-opleiding ROC TOP verhuizen per augustus 2023 naar het voormalig Slotervaartziekenhuis in Amsterdam dat in 2018 failliet werd verklaard. ROC TOP zal twee verdiepingen gaan gebruiken van het hoofdgebouw dat momenteel wordt gerenoveerd.

De nieuwe Health-campus van circa vijfduizend vierkante meter met ruim 1500 studenten van ROC TOP bevindt zich straks op de vijfde en zesde verdieping van het hoofdgebouw. Het gaat om veertien mbo-opleidingen, die nu gevestigd zijn nabij de Zuidas. Ongeveer 125 docenten geven straks les in het voormalige ziekenhuispand.

Wonen en zorg  

Het ziekenhuisgebouw werd in 2020, na een lange strijd met de gemeente, eigendom van vastgoedbedrijf Zadelhoff. Er wordt gewerkt aan een nieuw gezondheidscentrum. Inmiddels hebben verschillende zorgverleners zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker en wijkverpleegkundige hun intrek genomen in het nieuwe Slotervaart Gezondheidscentrum. Het is de bedoeling dat er nog meer vormen van zorg een plek krijgen in het gebouw, gecombineerd met huisvesting van kwetsbare ouderen die woonzorg nodig hebben. Daarnaast wil Zadelhoff woningen bouwen op het terrein.