NEN organiseert op 15 juni aanstaande vanaf 13.30 uur een Ronde Tafel bijeenkomst over klasse I hulpmiddelen die bedoeld zijn voor mensen met een beperking.

De bijeenkomst brengt belanghebbenden met elkaar in gesprek over verantwoordelijkheden, kwaliteit en veiligheid binnen de keten van klasse I medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor mensen met een beperking.

De Ronde Tafel bijeenkomst gaat over Klasse I medische hulpmiddelen welke bestemd zijn voor mensen met een beperking zoals tilliften, zorgbedden, bedhekken en rolstoelen. Centraal staat de vraag hoe de veiligheid en kwaliteit van deze hulpmiddelen voor de cliënt en medewerkers vergroot kan worden. Onderwerpen die aan bod komen, zijn inspectie & onderhoud, verantwoordelijkheid van partijen in de keten, overwegingen bij het gebruik, en in hoeverre hierover zaken zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in normen.

Programma
De middag staat in het teken van kennis- en ervaringsuitwisseling. Een aantal grote stakeholders gaan met elkaar in gesprek om beter inzicht te krijgen in de geldende praktijk -risico’s en best practice- binnen het kader van wettelijke regels, markteisen en normen die aan zorg- en marktpartijen gesteld worden. Gezamenlijk streeft de sector naar grotere veiligheid en het voorkomen van ongevallen voor de cliënten en medewerkers. De vraag hierbij is of de verantwoordelijkheden van verschillende partijen in de keten duidelijk zijn belegd. Kunnen de partijen gezamenlijk zorgen voor betere afstemming? Aan het eind van de middag worden een aantal aanbevelingen geformuleerd, en is er de mogelijkheid informeel met elkaar verder te spreken onder het genot van een drankje. Het volledige programma kunt u hier vinden.

Doelgroep
Bent u fabrikant, leverancier, onderhoudstechnicus, kwaliteitsfunctionaris, inkoper, verpleegkundige, beleidsmaker of anderszins betrokken bij klasse I medische hulpmiddelen (rolstoelen, zorgbedden, matrassen, tilhulpmiddelen, hygiëneproducten) en wilt u meepraten over de verantwoordelijkheden binnen de keten? Dan nodigen we u van harte uit om op 15 juni aan te schuiven!
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomst start om 13.30 uur en vindt plaats bij NEN in Delft. Aanmelden kan tot woensdag 8 juni.

Meer informatie
Voor inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met Ellen Drop, projectassistente, telefoon (015) 2 690 342 of e-mail ellen.drop@nen.nl.

Bron: NEN